รายงานเปิดเผยข้อมูลการจัดหา
ประจำเดือน:
ลำดับที่ประจำเดือนเลขที่สัญญาชื่องาน / โครงการรายการสัญญาวงเงินงบประมาณ
หรือราคากลาง
วิธีจัดหาผู้ซื้อแบบ /
ผู้ค้าที่กรรมการเชิญ
ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
1ธ.ค.66310/3170117037/2566จ้างงานวางท่อ PVC บริเวณโครงการสยามปทุมวัน ถ.พญาไท ชส.ปทุมวัน C66100210105จ้างงานวางท่อ PVC บริเวณโครงการสยามปทุมวัน ถ.พญาไท ชส.ปทุมวัน C66100210105309,123.79
(309,123.79)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท บี แอนด์ เอ็น โซเชียล ออนไลน์ ดอทคอม จำกัด
1.บริษัท บี แอนด์ เอ็น โซเชียล ออนไลน์ ดอทคอม จำกัด ราคา 309,123.79 บาท
บริษัท บี แอนด์ เอ็น โซเชียล ออนไลน์ ดอทคอม จำกัด ราคา 309,123.79 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
2ธ.ค.66310/3170117036/2566จ้างงานวางท่อ HDPE บริเวณภายในสนามม้านางเลิ้ง (แนวถนนรอบนอกอนุสาวรีย์ อาคารจอดรถฝั่ง ถ.พระราม 5 ถึงห้อง MC3) ชส.กรุงเกษม C66100210104จ้างงานวางท่อ HDPE บริเวณภายในสนามม้านางเลิ้ง (แนวถนนรอบนอกอนุสาวรีย์ อาคารจอดรถฝั่ง ถ.พระราม 5 ถึงห้อง MC3) ชส.กรุงเกษม C66100210104486,432.98
(486,432.98)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท บี แอนด์ เอ็น โซเชียล ออนไลน์ ดอทคอม จำกัด
1.บริษัท บี แอนด์ เอ็น โซเชียล ออนไลน์ ดอทคอม จำกัด ราคา 486,432.98 บาท
บริษัท บี แอนด์ เอ็น โซเชียล ออนไลน์ ดอทคอม จำกัด ราคา 486,432.98 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
3ธ.ค.66310/3170117035/2566จ้างงานวางท่อ PVC บริเวณโครงการ One Bangkok ฝั่งถนนพรระาม 4 (ช่วงที่2) ชส.สุขุมวิท C66100210096จ้างงานวางท่อ PVC บริเวณโครงการ One Bangkok ฝั่งถนนพรระาม 4 (ช่วงที่2) ชส.สุขุมวิท C66100210096493,993.75
(493,993.75)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท บี แอนด์ เอ็น โซเชียล ออนไลน์ ดอทคอม จำกัด
1.บริษัท บี แอนด์ เอ็น โซเชียล ออนไลน์ ดอทคอม จำกัด ราคา 493,993.75 บาท
บริษัท บี แอนด์ เอ็น โซเชียล ออนไลน์ ดอทคอม จำกัด ราคา 493,993.75 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
4ธ.ค.66310/3170116907/2566จ้างงานวางท่อ HDPE บริเวณภายในสนามม้านางเลิ้ง (แนวถนนรอบนอกอนุสาวรีย์ ฝั่ง ถ.พระราม 5 ถึงอาคารจอดรถ) ชส.กรุงเกษม C66100210103จ้างงานวางท่อ HDPE บริเวณภายในสนามม้านางเลิ้ง (แนวถนนรอบนอกอนุสาวรีย์ ฝั่ง ถ.พระราม 5 ถึงอาคารจอดรถ) ชส.กรุงเกษม C66100210103458,899.03
(458,899.03)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท บี แอนด์ เอ็น โซเชียล ออนไลน์ ดอทคอม จำกัด
1.บริษัท บี แอนด์ เอ็น โซเชียล ออนไลน์ ดอทคอม จำกัด ราคา 458,899.03 บาท
บริษัท บี แอนด์ เอ็น โซเชียล ออนไลน์ ดอทคอม จำกัด ราคา 458,899.03 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
5ธ.ค.66310/3170116908/2566จ้างงานวางท่อ PVC และสร้างบ่อพัก บริเวณภายในซอยจุฬาลงกรณ์ 12 ถนนบรรทัดทอง ชส.ปทุมวัน C66100210098จ้างงานวางท่อ PVC และสร้างบ่อพัก บริเวณภายในซอยจุฬาลงกรณ์ 12 ถนนบรรทัดทอง ชส.ปทุมวัน C66100210098128,895.34
(128,895.34)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท บี แอนด์ เอ็น โซเชียล ออนไลน์ ดอทคอม จำกัด
1.บริษัท บี แอนด์ เอ็น โซเชียล ออนไลน์ ดอทคอม จำกัด ราคา 128,895.34 บาท
บริษัท บี แอนด์ เอ็น โซเชียล ออนไลน์ ดอทคอม จำกัด ราคา 128,895.34 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
6ธ.ค.66310/3170116989/2566จ้างงานวางท่อ PVC บริเวณโครงการ One Bangkok ฝั่งถนนวิทยุ (ช่วงที่2) ชส.สุขุมวิท C66100210094จ้างงานวางท่อ PVC บริเวณโครงการ One Bangkok ฝั่งถนนวิทยุ (ช่วงที่2) ชส.สุขุมวิท C66100210094476,514.12
(476,514.12)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท บี แอนด์ เอ็น โซเชียล ออนไลน์ ดอทคอม จำกัด
1.บริษัท บี แอนด์ เอ็น โซเชียล ออนไลน์ ดอทคอม จำกัด ราคา 476,514.12 บาท
บริษัท บี แอนด์ เอ็น โซเชียล ออนไลน์ ดอทคอม จำกัด ราคา 476,514.12 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
7ธ.ค.66310/3170116521/2566จ้างงานวางท่อ PVC และสร้างบ่อพัก บริเวณภายในวังสวนกุหลาบ ถ.นครราชสีมา ชส.สามเสน C66100210091จ้างงานวางท่อ PVC และสร้างบ่อพัก บริเวณภายในวังสวนกุหลาบ ถ.นครราชสีมา ชส.สามเสน C66100210091195,296.09
(195,296.09)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท บี แอนด์ เอ็น โซเชียล ออนไลน์ ดอทคอม จำกัด
1.บริษัท บี แอนด์ เอ็น โซเชียล ออนไลน์ ดอทคอม จำกัด ราคา 195,296.09 บาท
บริษัท บี แอนด์ เอ็น โซเชียล ออนไลน์ ดอทคอม จำกัด ราคา 195,296.09 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
8ธ.ค.66310/3170116987/2566จ้างงานวางท่อ PVC และสร้างบ่อพัก บริเวณอาคารจอดรถและทางเข้าฝั่งเขาดิน ภายในพระที่นั่งวิมานเมฆ ถ.นครราชสีมา ชส.สามเสน C66100210090จ้างงานวางท่อ PVC และสร้างบ่อพัก บริเวณอาคารจอดรถและทางเข้าฝั่งเขาดิน ภายในพระที่นั่งวิมานเมฆ ถ.นครราชสีมา ชส.สามเสน C66100210090482,558.59
(482,558.59)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท บี แอนด์ เอ็น โซเชียล ออนไลน์ ดอทคอม จำกัด
1.บริษัท บี แอนด์ เอ็น โซเชียล ออนไลน์ ดอทคอม จำกัด ราคา 482,558.59 บาท
บริษัท บี แอนด์ เอ็น โซเชียล ออนไลน์ ดอทคอม จำกัด ราคา 482,558.59 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
9ธ.ค.66365/3170117112/2566ซื้ออุปกรณ์รองรับงานติดตั้ง/ปรับปรุง/ซ่อมและตรวจแก้ FTTx ซื้ออุปกรณ์รองรับงานติดตั้ง/ปรับปรุง/ซ่อมและตรวจแก้ FTTx 141,240.00
(141,240.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท พี ซี เอส คอมมูนิเคชั่น จำกัด
1.บริษัท พี ซี เอส คอมมูนิเคชั่น จำกัด ราคา 141,240.00 บาท
บริษัท พี ซี เอส คอมมูนิเคชั่น จำกัด ราคา 141,240.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
10ธ.ค.66504/4600120426/2566ซื้อ ROUTER T3 A626T จำนวน 30 ตัวซื้อ ROUTER T3 A626T จำนวน 30 ตัว38,199.00
(38,199.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท เดลต้าเวฟ จำกัด
1.บริษัท เดลต้าเวฟ จำกัด ราคา 38,199.00 บาท
บริษัท เดลต้าเวฟ จำกัด ราคา 38,199.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
11ธ.ค.66504/4600120425/2566ซื้อ ONU FIBERHOME AN5506-02B จำนวน 40 ตัวซื้อ ONU FIBERHOME AN5506-02B จำนวน 40 ตัว51,360.00
(51,360.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท เอ วาย ดับบลิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1.บริษัท เอ วาย ดับบลิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ราคา 51,360.00 บาท
บริษัท เอ วาย ดับบลิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ราคา 51,360.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
12ธ.ค.66504/4600120423/2566ซื้อ ONU ZTE F6600 จำนวน 90 ตัวซื้อ ONU ZTE F6600 จำนวน 90 ตัว252,306.00
(252,306.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
1.บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ราคา 252,306.00 บาท
บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ราคา 252,306.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
13ธ.ค.66312/3170116941/2566จ้างแรงงานแขวนตัดต่อย้ายแนวเคเบิล OFC 120F & 48F & 24F &12F เนื่องจาก กฟน. ย้ายแนวสายและเสาไฟฟ้าหลบการก่อสร้างและขยายถนนและทางเท้า กทม. บริเวณซอยฝั่งเลขคู่ ถนนรัชดา-ท่าพระ ชุมสายดาวคะนองจ้างแรงงานแขวนตัดต่อย้ายแนวเคเบิล OFC 120F & 48F & 24F &12F เนื่องจาก กฟน. ย้ายแนวสายและเสาไฟฟ้าหลบการก่อสร้างและขยายถนนและทางเท้า กทม. บริเวณซอยฝั่งเลขคู่ ถนนรัชดา-ท่าพระ ชุมสายดาวคะนอง181,436.41
(181,436.41)
วิธีตกลงราคา641.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิโรจณ์ เทเลคอม
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิโรจณ์ เทเลคอม ราคา 181,436.41 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิโรจณ์ เทเลคอม ราคา 181,436.41 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
14ธ.ค.66348/3180011181/2566จ้างซ่อมห้องน้ำและระบบสุขาภิบาลอาคารส่วนขายและบริการลูกค้าอุบลราชธานีจ้างซ่อมห้องน้ำและระบบสุขาภิบาลอาคารส่วนขายและบริการลูกค้าอุบลราชธานี288,380.25
(288,380.25)
วิธีเฉพาะเจาะจง1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์การโยธา2565
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์การโยธา2565 ราคา 288,380.25 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์การโยธา2565 ราคา 288,380.25 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
15ธ.ค.66312/3170116945/2566จ้างแรงงานงานแขวนตัดต่อย้ายแนวเคเบิล OFC 120F & 60F & 48F & 24F &12F เนื่องจาก กฟน. ย้ายแนวสายและเสาไฟฟ้าหลบการก่อสร้าง ขยายถนนและทางเท้า กทม. บริเวณซอยฝั่งเลขคี่ ถนนรัชดา-ท่าพระ ชุมสายดาวคะนองจ้างแรงงานงานแขวนตัดต่อย้ายแนวเคเบิล OFC 120F & 60F & 48F & 24F &12F เนื่องจาก กฟน. ย้ายแนวสายและเสาไฟฟ้าหลบการก่อสร้าง ขยายถนนและทางเท้า กทม. บริเวณซอยฝั่งเลขคี่ ถนนรัชดา-ท่าพระ ชุมสายดาวคะนอง180,408.33
(180,408.33)
วิธีตกลงราคา641.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิโรจณ์ เทเลคอม
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิโรจณ์ เทเลคอม ราคา 180,408.33 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิโรจณ์ เทเลคอม ราคา 180,408.33 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
16ธ.ค.66348/3170116878/2566ซื้ออุปกรณ์ SFP-10G ติดตั้ง ปป.การเชื่อมสัญญาณระหว่าง Node OLT กับ Swซื้อ SFP 10G DUAL CORE 10KM 10 รายการ268,784.00
(268,784.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
1.บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ราคา 268,784.00 บาท
บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ราคา 268,784.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
17ธ.ค.66312/3170116834/2566ซื้ออุปกรณ์ ATA OpenVox 2 รายการซื้ออุปกรณ์ ATA OpenVox 2 รายการ202,230.00
(202,230.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท คูโก้ โกลบอลเทค จำกัด
1.[0105556037522] บริษัท คูโก้ โกลบอลเทค จำกัด ราคา 202,230.00 บาท
บริษัท คูโก้ โกลบอลเทค จำกัด ราคา 202,230.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
18ธ.ค.66312/3170116833/2566ซื้อ oNU EX221-G5 จำนวน 300 ตัวซื้อ oNU EX221-G5 จำนวน 300 ตัว381,990.00
(381,990.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด
1.[0105552072374] บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด ราคา 381,990.00 บาท
บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด ราคา 381,990.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
19ธ.ค.66348/3170116948/2566จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC ชส.อุบล1-ชส.สี่แยกกุดลาด พื้นที่ อ.เมือง จ.อุบลฯจ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC ชส.อุบล1-ชส.สี่แยกกุดลาด พื้นที่ อ.เมือง จ.อุบลฯ496,908.00
(496,908.00)
วิธีตกลงราคา641.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุลักษณ์ อำนาจ
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุลักษณ์ อำนาจ ราคา 496,908.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุลักษณ์ อำนาจ ราคา 496,908.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
20ธ.ค.66B02/3160030271/2566จ้างเหมาจัดระเบียบสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ตามนโยบายของการไฟฟ้านครหลวง บริเวณพื้นที่ ชุมสายภาษีเจริญจ้างเหมาจัดระเบียบสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ตามนโยบายของการไฟฟ้านครหลวง บริเวณพื้นที่ ชุมสายภาษีเจริญ1,143,624.56
(1,143,354.27)
วิธีเชิญชวนเฉพาะ641.บริษัท ซัน เน็ตเวิร์ค จำกัด
2.บริษัท ออปติมัส เทค 88 จำกัด
3.บริษัท ไทย แมททีเรียล คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด
1.บริษัท ซัน เน็ตเวิร์ค จำกัด ราคา 1,135,801.13 บาท
2.บริษัท ออปติมัส เทค 88 จำกัด ราคา 1,228,477.91 บาท
3.บริษัท ไทย แมททีเรียล คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด ราคา 1,279,747.20 บาท
บริษัท ซัน เน็ตเวิร์ค จำกัด ราคา 1,117,037.04 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
21ธ.ค.66312/3170113131/2566เช่าโครงข่ายใยแก้วนำแสง FTTx บจก.เฟิร์สไมล์เช่าโครงข่ายใยแก้วนำแสง FTTx บจก.เฟิร์สไมล์481,500.00
(481,500.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท เฟิร์สไมล์ จำกัด
1.[0105558193297] บริษัท เฟิร์สไมล์ จำกัด ราคา 481,500.00 บาท
บริษัท เฟิร์สไมล์ จำกัด ราคา 481,500.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
22ธ.ค.66705/3160029891/2566จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ตามความต้องการของลูกค้า ICT Solution จังหวัดสระบุรีจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ตามความต้องการของลูกค้า ICT Solution จังหวัดสระบุรี 1,155,600.00
(1,135,458.32)
วิธีเชิญชวนเฉพาะ641.ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี จี เอฟ โปรซิสเต็ม
2.บริษัท เอมท้อบ จำกัด
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี จี เอฟ โปรซิสเต็ม ราคา 1,135,458.32 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี จี เอฟ โปรซิสเต็ม ราคา 1,135,458.32 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
23ธ.ค.66705/3160029919/2566จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN พร้อมอุปกรณ์ OLT ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 2 ชุมสายจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN พร้อมอุปกรณ์ OLT ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 2 ชุมสาย1,965,394.40
(1,881,513.34)
วิธีเชิญชวนเฉพาะ641.บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด
2.บริษัท โปรแอคทีฟ เน็ทเวิร์ค โซลูกชั่น จำกัด
3.บริษัท อแสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
1.บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด ราคา 1,857,210.51 บาท
บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด ราคา 1,857,210.51 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
24ธ.ค.66601/4600116596/2566ซื้อ XGS-PON Line Card with XGS-PON SFP 8 Module พร้อม WDM1R จำนวน 10 เครื่องซื้อ XGS-PONLineCardwithXGS-PONSFP3,210,000.00
(3,210,000.00)
วิธีเชิญชวนเฉพาะ641.บริษัท วิลเน็ต คอมมูนิเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
1.บริษัท วิลเน็ต คอมมูนิเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ราคา 3,206,790.00 บาท
บริษัท วิลเน็ต คอมมูนิเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ราคา 3,206,790.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
25ธ.ค.66101/4600116329/2566ซื้อ XGS-PON/GPON OLT COMBO ขนาด 16 SFS Transceiver จำนวน 13 ชุดซื้อ XGS-PON/GPON OLT COMBO ขนาด 16 SFS Transceiver จำนวน 13 ชุด6,009,120.00
(6,009,120.00)
วิธีเชิญชวนเฉพาะ641.บริษัท ไมโครเซิร์ฟ จำกัด
2.บริษัท เดอะ เม็กซ์ เวล จำกัด
1.บริษัท ไมโครเซิร์ฟ จำกัด ราคา 6,009,120.00 บาท
บริษัท ไมโครเซิร์ฟ จำกัด ราคา 6,009,120.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
26ธ.ค.66101/4600117322/2566ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาดไม่ต่ำกว่า 20KVA จำนวน 1 ระบบซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาดไม่ต่ำกว่า 20KVA จำนวน 1 ระบบ535,000.00
(249,310.00)
วิธีเชิญชวนทั่วไป641.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเอ็มพี เพาเวอร์
2.บริษัท เอเบ็กซ์ เทคโนโลยีส์ จำกัด
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเอ็มพี เพาเวอร์ ราคา 245,678.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเอ็มพี เพาเวอร์ ราคา 245,678.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
27ธ.ค.66101/4600116543/2566ซื้อ XGS-PON/GPON OLT ไม่ต่ำกว่า 8 Port พร้อม WDM1r จำนวน 14 ชุดซื้อ XGS-PON/GPON OLT ไม่ต่ำกว่า 8 Port พร้อม WDM1r จำนวน 14 ชุด6,201,720.00
(6,201,720.00)
วิธีเชิญชวนเฉพาะ641.บริษัท ไมโครเซิร์ฟ จำกัด
2.บริษัท เดอะ เม็กซ์ เวล จำกัด
1.บริษัท ไมโครเซิร์ฟ จำกัด ราคา 6,201,720.00 บาท
บริษัท ไมโครเซิร์ฟ จำกัด ราคา 6,201,720.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
28ธ.ค.66705/3160029877/2566ซื้ออุปกรณ์ Lacal Network ซื้ออุปกรณ์ Lacal Network 5,124,230.00
(5,097,480.00)
วิธีเชิญชวนเฉพาะ641.บริษัท เมกาเทค พลัส จำกัด
2.บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จำกัด
3.บริษัท มินท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1.บริษัท เมกาเทค พลัส จำกัด ราคา 5,250,404.40 บาท
บริษัท เมกาเทค พลัส จำกัด ราคา 5,097,480.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
29ธ.ค.66705/3160030033/2566จ้างเหมาสร้างและปรับปรุงข่ายสายเคเบิลใยแก้วทดแทนของเดิมที่ไฟฟ้าย้ายแนว ชุมสายเพชรบูรณ์จ้างเหมาสร้างและปรับปรุงข่ายสายเคเบิลใยแก้วทดแทนของเดิมที่ไฟฟ้าย้ายแนว ชุมสายเพชรบูรณ์2,144,280.00
(1,463,600.57)
วิธีเชิญชวนทั่วไป641.บริษัท นพ เจริญกิจ จำกัด
2.บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ตเวิร์ก โซลูกชั่น จำกัด
1.บริษัท นพ เจริญกิจ จำกัด ราคา 1,223,699.08 บาท
บริษัท นพ เจริญกิจ จำกัด ราคา 1,223,699.08 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
30ธ.ค.66101/4600116291/2566ซื้อ Splicing Equipment แบบ 2 Heating And 2 Cleave พร้อม Tool kit จำนวน 6 เครื่องซื้อ Splicing Equipment แบบ 2 Heating And 2 Cleave พร้อม Tool kit จำนวน 6 เครื่อง1,457,340.00
(1,447,710.00)
วิธีเชิญชวนเฉพาะ641.บริษัท ออลล์เทเลคอม จำกัด
2.บริษัท ทิพย์พญา จำกัด
3.บริษัท เทลโคซอฟท จำกัด
1.บริษัท ออลล์เทเลคอม จำกัด ราคา 1,444,500.00 บาท
บริษัท ออลล์เทเลคอม จำกัด ราคา 1,431,660.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
31ธ.ค.66101/4600116519/2566จ้างสร้างโครงข่าย Feeder Section พร้อม Splitter ในพื้นที่ บภก.1.1(พจ.)จ้างสร้างโครงข่าย Feeder Section พร้อม Splitter ในพื้นที่ บภก.1.1(พจ.)3,383,340.00
(3,383,233.48)
วิธีเชิญชวนทั่วไป641.บริษัท ซัน เน็ตเวิร์ค จำกัด
1.บริษัท ซัน เน็ตเวิร์ค จำกัด ราคา 3,371,602.26 บาท
บริษัท ซัน เน็ตเวิร์ค จำกัด ราคา 3,361,969.96 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
32ธ.ค.66348/3170116949/2566จ้างเหมารื้อถอนข่ายสายเคเบิลทองแดง ชส.อุบลราชธานี2 TT&T ชส.ตระการฯจ้างรื้อถอนข่ายสายเคเบิลทองแดง 2 รายการ0.00
(234,597.50)
วิธีตกลงราคา641.ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรศิวา
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรศิวา ราคา 234,597.50 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรศิวา ราคา 469,195.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
33ธ.ค.66101/4600116548/2566จ้างสร้างโครงข่าย Feeder Section พร้อม Splitter ในพื้นที่ บภก.หนองไผ่จ้างสร้างโครงข่าย Feeder Section พร้อม Splitter ในพื้นที่ บภก.หนองไผ่3,383,340.00
(3,383,150.02)
วิธีเชิญชวนทั่วไป641.บริษัท ซัน เน็ตเวิร์ค จำกัด
1.บริษัท ซัน เน็ตเวิร์ค จำกัด ราคา 3,373,004.82 บาท
บริษัท ซัน เน็ตเวิร์ค จำกัด ราคา 3,336,180.82 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
34ธ.ค.66101/4600117325/2566ซื้อรายการ Next Generation Over 1 Gbps. จำนวน 155 เครื่องซื้อรายการ Next Generation Over 1 Gbps. จำนวน 155 เครื่อง995,100.00
(995,100.00)
วิธีเชิญชวนเฉพาะ641.บริษัท ไมโครเซิร์ฟ จำกัด
2.บริษัท เดอะ เม็กซ์ เวล จำกัด
1.บริษัท ไมโครเซิร์ฟ จำกัด ราคา 995,100.00 บาท
บริษัท ไมโครเซิร์ฟ จำกัด ราคา 995,100.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
35ธ.ค.66101/4600117230/2566ซื้อ Cable Network Tester จำนวน 4 เครื่องซื้อ Cable+NetworkTester จำนวน 4 เครื่อง791,800.00
(791,800.00)
วิธีเชิญชวนทั่วไป641.บริษัท ออลล์เทเลคอม จำกัด
2.บริษัท ไอ อี อินสทรูเมนท์ จำกัด
3.บริษัท เทลโคซอฟท จำกัด
1.บริษัท ออลล์เทเลคอม จำกัด ราคา 774,680.00 บาท
บริษัท ออลล์เทเลคอม จำกัด ราคา 761,840.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
36ธ.ค.664600119799ซื้อแบตเตอรี่ขนาด 12V 40Ah จำนวน 32 ลูกพร้อมการติดตั้งซื้อแบตเตอรี่ขนาด 12V 40Ah จำนวน 32 ลูกพร้อมการติดตั้ง120,589.00
(120,589.00)
วิธีตกลงราคา641.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเอ็มพี เพาเวอร์
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเอ็มพี เพาเวอร์ ราคา 120,589.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเอ็มพี เพาเวอร์ ราคา 120,589.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
37ธ.ค.66705/3160030180/2566ซื้อ FortiAnalyzer เพื่อให้บริการวงจร ICT Solution กับมหาวิทยาลัยคริสเตียน จำนวน 2 ชุดซื้อ FortiAnalyzer เพื่อให้บริการวงจร ICT Solution กับมหาวิทยาลัยคริสเตียน จำนวน 2 ชุด967,000.00
(967,000.00)
วิธีเชิญชวนเฉพาะ641.บริษัท เอ็นเอสไอ จำกัด
2.บริษัท ซีดีเอ จำกัด
3.บริษัท ซี เทคโนโลยีแอนด์อินโนเวชั่น จำกัด
1.บริษัท เอ็นเอสไอ จำกัด ราคา 967,000.00 บาท
บริษัท เอ็นเอสไอ จำกัด ราคา 954,000.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
38ธ.ค.66705/3160030178/2566จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ตามความต้องการของลูกค้า ICT Solution จังหวัดกาญจนบุรีจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ตามความต้องการของลูกค้า ICT Solution จังหวัดกาญจนบุรี642,000.00
(613,752.00)
วิธีเชิญชวนเฉพาะ641.บริษัท เซอร์วิสมายด์แอนด์ซัพพลาย จำกัด
2.บริษัท คอนทินิว ซัคเซส คอร์เปอเรชั่น จำกัด
3.บริษัท แอมยัวส์ เทคโนโลยี จำกัด
1.บริษัท เซอร์วิสมายด์แอนด์ซัพพลาย จำกัด ราคา 613,752.00 บาท
บริษัท เซอร์วิสมายด์แอนด์ซัพพลาย จำกัด ราคา 613,752.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
39ธ.ค.66601/4600117981/2566ซื้อระบบ Fiber Monitor and Management จำนวน 4 ชุดซื้อระบบ Fiber Monitor and Management จำนวน 4 ชุด5,136,000.00
(5,136,000.00)
วิธีเชิญชวนเฉพาะ641.บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด
2.บริษัท อาร์ เอส ที จำกัด
1.บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด ราคา 5,127,440.00 บาท
บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด ราคา 5,116,740.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
40ธ.ค.66601/4600116360/2566ซื้อ Corporate Router 500 Mbps. จำนวน 5 เครื่องซื้อ Corporate Router 500 Mbps. จำนวน 5 เครื่อง956,473.00
(955,777.50)
วิธีเชิญชวนเฉพาะ641.บริษัท ดี เทค อินทิเกรชั่น จำกัด
2.บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จำกัด
3.บริษัท อินเตอร์แนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค จำกัด
1.บริษัท ดี เทค อินทิเกรชั่น จำกัด ราคา 954,975.00 บาท
บริษัท ดี เทค อินทิเกรชั่น จำกัด ราคา 954,440.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
41ธ.ค.66705/3160030193/2566จ้างเหมาสร้างข่ายสาย Optical Fiber Cable เพื่อให้บริการลูกค้าและ Spur Route จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 6 ชุมสายจ้างเหมาสร้างข่ายสาย Optical Fiber Cable เพื่อให้บริการลูกค้าและ Spur Route จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 6 ชุมสาย4,840,680.00
(4,829,887.09)
วิธีเชิญชวนเฉพาะ641.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี แอนด์ เอ็น เทเลคอม
2.บริษัท ออปติมัสเทค 88 จำกัด
3.บริษัท จีรัง ซิสเต็ม เอนเนอยี่ จำกัด
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี แอนด์ เอ็น เทเลคอม ราคา 4,827,303.01 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี แอนด์ เอ็น เทเลคอม ราคา 4,781,170.76 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
42ธ.ค.66601/4600117021/2566ซื้อ Tranciever Module ขนาด 10 G for PE Aggregate Access Switch จำนวน 1 ชุดซื้อ Tranciever Module ขนาด 10 G for PE Aggregate Access Switch จำนวน 1 ชุด3,386,550.00
(3,386,550.00)
วิธีเชิญชวนเฉพาะ641.บริษัท ดี เทค อินทิเกรชั่น จำกัด
2.บริษัท เทคพิกเซล จำกัด
3.บริษัท เดลฟาย เทคโนโลยี่ จำกัด
1.บริษัท ดี เทค อินทิเกรชั่น จำกัด ราคา 3,384,410.00 บาท
บริษัท ดี เทค อินทิเกรชั่น จำกัด ราคา 3,384,410.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
43ธ.ค.66705/3160030214/2566จ้างเหมาเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบควบคุมลิฟท์ ขนาด 2 ตัน จำนวน 2 ตัว อาคารคลังพัสดุ จังหวัดนครสวรรค์จ้างเหมาเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบควบคุมลิฟท์ ขนาด 2 ตัน จำนวน 2 ตัว อาคารคลังพัสดุ จังหวัดนครสวรรค์ 1,284,000.00
(1,117,722.00)
วิธีคัดเลือก1.บริษัท เอเซียน เอเลเวเตอร์ จำกัด
2.บริษัท โอเค เอเลเวอร์ค จำกัด
1.บริษัท เอเซียน เอเลเวเตอร์ จำกัด ราคา 1,048,600.00 บาท
บริษัท เอเซียน เอเลเวเตอร์ จำกัด ราคา 1,048,600.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
44ธ.ค.66376/4600120399/2566จ้างเหมานิติบุคคล ปรับปรุงแขวนสาย OFC พร้อมรื้อถอน ที่ไม่ใช้งาน เนื่องจากไฟฟ้าย้ายแนว พื้นที่ ชุมสาย อบต.บางกุ้งจ้างเหมานิติบุคคล ปรับปรุงแขวนสาย OFC พร้อมรื้อถอน ที่ไม่ใช้งาน เนื่องจากไฟฟ้าย้ายแนว พื้นที่ ชุมสาย อบต.บางกุ้ง152,513.84
(152,513.84)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท ปุญญพัฒน์คอนสตรัคชั่น จำกัด
1.บริษัท ปุญญพัฒน์คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคา 124,703.15 บาท
บริษัท ปุญญพัฒน์คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคา 124,703.15 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
45ธ.ค.66376/4600120397/2566จ้างเหมานิติบุคคล ปรับปรุงแขวนสายทดแทนสายเดิม ข่ายสาย OFC โครงการเน็ตประชารัฐ จำนวน 8 เส้นทางจ้างเหมานิติบุคคล ปรับปรุงแขวนสายทดแทนสายเดิม ข่ายสาย OFC โครงการเน็ตประชารัฐ จำนวน 8 เส้นทาง424,233.60
(424,233.60)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท ปุญญพัฒน์คอนสตรัคชั่น จำกัด
1.บริษัท ปุญญพัฒน์คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคา 412,005.11 บาท
บริษัท ปุญญพัฒน์คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคา 412,005.11 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
46ธ.ค.66601/4600117025/2566ซื้อ Tranciever Module SFP + แบบ Single Core สำหรับ Access Switch จำนวน 1 ชุดซื้อ Tranciever Module SFP + แบบ Single Core สำหรับ Access Switch จำนวน 1 ชุด2,343,300.00
(2,343,300.00)
วิธีเชิญชวนเฉพาะ641.บริษัท พีเอส ไทย เอนเนอร์จี จำกัด
2.บริษัท ออลล์ เพาเวอร์เทค จำกัด
1.บริษัท พีเอส ไทย เอนเนอร์จี จำกัด ราคา 2,332,600.00 บาท
บริษัท พีเอส ไทย เอนเนอร์จี จำกัด ราคา 2,326,180.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
47ธ.ค.66503/4600119971/2566ซื้อของที่ระลึก เพื่อมอบให้กับลูกค้ารายใหญ่และสำหรับกิจกรรมภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีซื้อของที่ระลึก เพื่อมอบให้กับลูกค้ารายใหญ่และสำหรับกิจกรรมภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี140,705.00
(140,705.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท ไอเดียส์ไทม์ กิ๊ฟ แอนด์ พรีเมี่ยม จำกัด
1.บริษัท ไอเดียส์ไทม์ กิ๊ฟ แอนด์ พรีเมี่ยม จำกัด ราคา 140,705.00 บาท
บริษัท ไอเดียส์ไทม์ กิ๊ฟ แอนด์ พรีเมี่ยม จำกัด ราคา 140,705.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
48ธ.ค.66601/4600117014/2566ซื้อ Tranciever Compatible ขนาด 10 G ใช้กับ Access Switch จำนวน 1 ชุดซื้อ Tranciever Compatible ขนาด 10 G ใช้กับ Access Switch จำนวน 1 ชุด1,841,470.00
(1,444,500.00)
วิธีเชิญชวนเฉพาะ641.บริษัท พีเอส ไทย เอนเนอร์จี จำกัด
2.บริษัท ออลล์ เพาเวอร์เทค จำกัด
1.บริษัท พีเอส ไทย เอนเนอร์จี จำกัด ราคา 2,841,920.00 บาท
บริษัท พีเอส ไทย เอนเนอร์จี จำกัด ราคา 1,420,960.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
49ธ.ค.66601/4600116594/2566ซื้อ XGS-PON OLT ขนาดไม่น้อยกว่า 8 Port พร้อม WDM Combine จำนวน 10 ชุดซื้อ XGS-PONOLTขนาดไม่น้อยกว่า8Port4,429,800.00
(0.00)
วิธีคัดเลือก1.บริษัท วิลเน็ต คอมมูนิเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
2.บริษัท ไอคิว เทคโนโยลีส์ จำกัด
1.บริษัท วิลเน็ต คอมมูนิเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ราคา 4,427,660.00 บาท
บริษัท วิลเน็ต คอมมูนิเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ราคา 4,427,660.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
50ธ.ค.66343/3170117081/2566จ้างเหมาเดินสายเคเบิล Optic dw. ติดตั้ง FTTx. และตัดต่อ Optic dw.หัว-ท้าย พร้อมวางอุปกรณ์ ONU ปลายทางจ้างเหมาเดินสายเคเบิล Optic dw. ติดตั้ง FTTx. และตัดต่อ Optic dw.หัว-ท้าย พร้อมวางอุปกรณ์ ONU ปลายทาง117,700.00
(117,700.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท ไทย นาคาชิน 2560 จำกัด
1.บริษัท ไทย นาคาชิน 2560 จำกัด ราคา 117,700.00 บาท
บริษัท ไทย นาคาชิน 2560 จำกัด ราคา 117,700.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
51ธ.ค.66311/3170116811/2566ซื้อ TP-Link EX221-G5 AX1800 Dual Band Wi-Fi Routerซื้อ TP-Link EX221-G5 AX1800 Dual Band Wi-Fi Router254,660.00
(254,660.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด
1.บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด ราคา 254,660.00 บาท
บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด ราคา 254,660.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
52ธ.ค.66712/3170117065/2566จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN ชูวิทย์ฟาร์มจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN ชูวิทย์ฟาร์ม222,187.64
(222,187.64)
วิธีตกลงราคา641.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุลักษณ์ อำนาจ
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุลักษณ์ อำนาจ ราคา 222,187.64 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุลักษณ์ อำนาจ ราคา 222,187.64 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
53ธ.ค.66601/4600116939/2566ซื้อ GPON Line Card 16 Ports With 16 GPON จำนวน 10 เครื่องซื้อ GPON Line Card 16 Ports With 16 GPON จำนวน 10 เครื่อง1,027,200.00
(1,027,200.00)
วิธีเชิญชวนเฉพาะ641.บริษัท วิลเน็ต คอมมูนิเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
2.บริษัท ไอคิว เทคโนโยลีส์ จำกัด
1.บริษัท วิลเน็ต คอมมูนิเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ราคา 1,026,665.00 บาท
บริษัท วิลเน็ต คอมมูนิเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ราคา 1,026,665.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
54ธ.ค.66352/3170117099/2566ซื้อ ONU F680 ยี่ห้อ ZTE เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้า FTTx ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ซื้อ ONU F680 ยี่ห้อ ZTE เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้า FTTx ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่483,426.00
(483,426.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท เดลต้าเวฟ จำกัด
1.บริษัท เดลต้าเวฟ จำกัด ราคา 483,426.00 บาท
บริษัท เดลต้าเวฟ จำกัด ราคา 483,426.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
55ธ.ค.66601/4600116960/2566ซื้อ Corporate Router 1 Gbps. จำนวน 5 เครื่องซื้อ Corporate Router 1 Gbps. จำนวน 5 เครื่อง1,787,659.70
(1,785,830.00)
วิธีเชิญชวนเฉพาะ641.บริษัท ดี เทค อินทิเกรชั่น จำกัด
2.บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค จำกัด
3.บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จำกัด
1.บริษัท ดี เทค อินทิเกรชั่น จำกัด ราคา 1,784,760.00 บาท
บริษัท ดี เทค อินทิเกรชั่น จำกัด ราคา 1,784,225.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
56ธ.ค.66310/3170116980/2566ซื้อ ONU ZXHN-F612 ยี่ห้อ ZTE จำนวน 240 ตัว, ONU ZTE-F6600 จำนวน 50 ตัวซื้อ ONU ZXHN-F612 ยี่ห้อ ZTE จำนวน 240 ตัว, ONU ZTE-F6600 จำนวน 50 ตัว494,554.00
(494,554.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
1.บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ราคา 494,554.00 บาท
บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ราคา 494,554.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
57ธ.ค.66705/3160029943/2566ซื้อ Notebook Computer-1 จำนวน 16 STซื้อ Notebook Computer-1 จำนวน 16 ST513,600.00
(508,464.00)
วิธีเชิญชวนทั่วไป641.ไอที ไลฟ์
1.ไอที ไลฟ์ ราคา 335,552.00 บาท
ไอที ไลฟ์ ราคา 335,552.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
58ธ.ค.66310/3170116979/2566ซื้ออุปกรณ์ Access point TP-Link AX1800 EX221-G5 จำนวน 100 ตัวซื้ออุปกรณ์ Access point TP-Link AX1800 EX221-G5 จำนวน 100 ตัว127,330.00
(127,330.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท พาลุกา เทคโนโลยี จำกัด
1.บริษัท พาลุกา เทคโนโลยี จำกัด ราคา 127,330.00 บาท
บริษัท พาลุกา เทคโนโลยี จำกัด ราคา 127,330.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
59ธ.ค.66G607/3170117093/2566ซื้ออุปกรณ์ Mikrotik CCR2004-16G-2S+ จำนวน 1 unit ธนโชคน้ำมันพืชซื้ออุปกรณ์ Mikrotik CCR2004-16G-2S+ จำนวน 1 unit ธนโชคน้ำมันพืช16,050.00
(16,050.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท เอมท้อบ จำกัด
1.บริษัท เอมท้อบ จำกัด ราคา 16,050.00 บาท
บริษัท เอมท้อบ จำกัด ราคา 16,050.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
60ธ.ค.66367/3170117074/2566จ้างเหมารื้อถอนสาย Drop Wire(D.W.) TOT ชส.เพชรบูรณ์ จ้างเหมารื้อถอนสาย Drop Wire(D.W.) TOT ชส.เพชรบูรณ์ 154,850.40
(154,850.40)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท เอ็มพีพี ซิสเท็มส์ จำกัด
1.บริษัท เอ็มพีพี ซิสเท็มส์ จำกัด ราคา 154,850.40 บาท
บริษัท เอ็มพีพี ซิสเท็มส์ จำกัด ราคา 154,850.40 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
61ธ.ค.66367/3170117070/2566จ้างเหมารื้อถอนข่ายสายเคเบิลทองแดง TOT และ TT&T ชส.หล่มสักจ้างเหมารื้อถอนข่ายสายเคเบิลทองแดง TOT และ TT&T ชส.หล่มสัก362,098.70
(362,098.70)
วิธีตกลงราคา641.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุณณดาอิเลคทริค
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุณณดาอิเลคทริค ราคา 362,098.70 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุณณดาอิเลคทริค ราคา 362,098.70 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
62ธ.ค.66306/3170116966/2566จ้างผลิตม่านบังแดดรถยนต์ตราสัญลักษณ์ / บริษัท โดยวิธีตกลงราคาจ้างผลิตม่านบังแดดรถยนต์ตราสัญลักษณ์ / บริษัท โดยวิธีตกลงราคา291,040.00
(0.00)
วิธีตกลงราคา641.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธาทิพย์ เอ็นจิเนียริ่ง
2.หจก.เอส.เอ.เอส.เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ อิควิปเม้นท์
3.บริษัท ที อาร์ ซิสเต็ม โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธาทิพย์ เอ็นจิเนียริ่ง ราคา 285,048.00 บาท
2.หจก.เอส.เอ.เอส.เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ อิควิปเม้นท์ ราคา 304,736.00 บาท
3.บริษัท ที อาร์ ซิสเต็ม โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) ราคา 308,160.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธาทิพย์ เอ็นจิเนียริ่ง ราคา 285,048.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
63ธ.ค.66109/4600118387/2566ซื้ออุปกรณ์ Broadband Router ยี่ห้อ TP-Link รุ่น EX221-G5 จำนวน 100 ตัวซื้ออุปกรณ์ Broadband Router ยี่ห้อ TP-Link รุ่น EX221-G5 จำนวน 100 ตัว127,330.00
(127,330.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท เอ วาย ดับบลิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1.[] บริษัท เอ วาย ดับบลิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ราคา 127,330.00 บาท
บริษัท เอ วาย ดับบลิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ราคา 127,330.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
64ธ.ค.66397/3170115505/2566จ้างเหมารื้อถอนเสา Self Support ชุมสายโทรศัพท์ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล และขายซากเสา Self Support ที่รื้อถอนฯ ซึ่งหมดความจำเป็นใช้งานจ้างเหมารื้อถอนเสา Self Support ชุมสายโทรศัพท์ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล และขายซากเสา Self Support ที่รื้อถอนฯ ซึ่งหมดความจำเป็นใช้งาน433,701.68
(432,394.24)
วิธีตกลงราคา641.ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์นุวัตร
2.บริษัท มาสเตอร์ โปรเกรสชั่น เทคโนโลยี จำกัด
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์นุวัตร ราคา 431,060.66 บาท
2.บริษัท มาสเตอร์ โปรเกรสชั่น เทคโนโลยี จำกัด ราคา 497,765.89 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์นุวัตร ราคา 431,060.66 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
65ธ.ค.66G607/3170117025/2566ซื้ออุปกรณ์ Mikrotik CCR2004-16G-2S+ จำนวน 1 unit งานเทศบาลบางปลาซื้ออุปกรณ์ Mikrotik CCR2004-16G-2S+ จำนวน 1 unit งานเทศบาลบางปลา16,050.00
(16,050.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท เอมท้อบ จำกัด
1.บริษัท เอมท้อบ จำกัด ราคา 16,050.00 บาท
บริษัท เอมท้อบ จำกัด ราคา 16,050.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
66ธ.ค.66G607/3170117023/2566ซื้ออุปกรณ์ Mikrotik CCR2004-16G-2S+ จำนวน 1 unit งานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อซื้ออุปกรณ์ Mikrotik CCR2004-16G-2S+ จำนวน 1 unit งานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ16,050.00
(16,050.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท เอมท้อบ จำกัด
1.บริษัท เอมท้อบ จำกัด ราคา 16,050.00 บาท
บริษัท เอมท้อบ จำกัด ราคา 16,050.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
67ธ.ค.66G607/3170117041/2566ซื้ออุปกรณ์ Mikrotik RB5009UG+5+IN จำนวน 1 unit งาน อบต.หลักสามซื้ออุปกรณ์ Mikrotik RB5009UG+5+IN จำนวน 1 unit งาน อบต.หลักสาม7,896.00
(7,896.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท เอมท้อบ จำกัด
1.บริษัท เอมท้อบ จำกัด ราคา 7,896.00 บาท
บริษัท เอมท้อบ จำกัด ราคา 7,896.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
68ธ.ค.66G607/3170116960/2566ซื้ออุปกรณ์ Mikrotik C53UIG+5HPaxD2HPaxD จำนวน 8 unit งานบจก.เหล็กทรัพย์ ซื้ออุปกรณ์ Mikrotik C53UIG+5HPaxD2HPaxD จำนวน 8 unit งานบจก.เหล็กทรัพย์ 39,376.00
(39,376.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท เอมท้อบ จำกัด
1.บริษัท เอมท้อบ จำกัด ราคา 39,376.00 บาท
บริษัท เอมท้อบ จำกัด ราคา 39,376.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
69ธ.ค.66351/3170116574/2566ซื้อ อุปกรณ์ IP CCTV 7 รายการซื้ออุปกรณ์ IP CCTV 7 รายการ113,640.00
(113,640.00)
วิธีตกลงราคา641.ร้านพีซี เวอร์ค
1.ร้านพีซี เวอร์ค ราคา 113,640.00 บาท
ร้านพีซี เวอร์ค ราคา 113,640.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
70ธ.ค.66310/3170117033/2566จ้างขยาย OFC เส้นทาง ชส.สำราญราษฎร์-โรงแรมแกรนด์ไชน่า ปริ๊นเซส และบ้านเลขที่ 305 ชส.สำราญราษฎร์ C100210085จ้างขยาย OFC เส้นทาง ชส.สำราญราษฎร์-โรงแรมแกรนด์ไชน่า ปริ๊นเซส และบ้านเลขที่ 305 ชส.สำราญราษฎร์ C66100210085151,930.37
(151,930.37)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท เอส ซี เอ เคเบิล เน็ตเวิร์ค จำกัด
1.บริษัท เอส ซี เอ เคเบิล เน็ตเวิร์ค จำกัด ราคา 151,930.37 บาท
บริษัท เอส ซี เอ เคเบิล เน็ตเวิร์ค จำกัด ราคา 151,930.37 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
71ธ.ค.66351/3170116569/2566ซื้อ อุปกรณ์ IP CCTV 7 รายการซื้ออุปกรณ์ IP CCTV 7 รายการ203,274.32
(203,274.32)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท พาวเวอร์ อีส จำกัด
1.บริษัท พาวเวอร์ อีส จำกัด ราคา 203,274.32 บาท
บริษัท พาวเวอร์ อีส จำกัด ราคา 203,274.32 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
72ธ.ค.66G607/3170116959/2566ซื้ออุปกรณ์ Mikrotik CCR2004-16G-2S+ จำนวน 2 unit งานบจก.เหล็กทรัพย์ ซื้ออุปกรณ์ Mikrotik CCR2004-16G-2S+ จำนวน 2 unit งานบจก.เหล็กทรัพย์ 32,100.00
(32,100.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท เอมท้อบ จำกัด
2.บริษัท เอมท้อบ จำกัด
1.บริษัท เอมท้อบ จำกัด ราคา 32,100.00 บาท
บริษัท เอมท้อบ จำกัด ราคา 32,100.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
73ธ.ค.66351/3170116575/2566ซื้อ อุปกรณ์ IP CCTV 7 รายการซื้อ อุปกรณ์ IP CCTV 7 รายการ122,880.94
(122,880.94)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท พาวเวอร์ อีส จำกัด
1.บริษัท พาวเวอร์ อีส จำกัด ราคา 122,880.94 บาท
บริษัท พาวเวอร์ อีส จำกัด ราคา 122,880.94 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
74ธ.ค.66G607/3170116814/2566ซื้ออุปกรณ์ ONU ยี่ห้อ ZTE รุ่น F612 จำนวน 60 unit ซื้ออุปกรณ์ ONU ยี่ห้อ ZTE รุ่น F612 จำนวน 60 unit 88,596.00
(88,596.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
1.บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ราคา 88,596.00 บาท
บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ราคา 88,596.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
75ธ.ค.66332/3170117067/2566ซื้ออุปกรณ์ติดตั้ง NT CCTV ทต.คำเลาะ อ.ไชยวานซื้ออุปกรณ์ติดตั้ง NT CCTV ทต.คำเลาะ อ.ไชยวาน190,973.60
(190,973.60)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท สยามทวีชัย จำกัด
1.บริษัท สยามทวีชัย จำกัด ราคา 190,973.60 บาท
บริษัท สยามทวีชัย จำกัด ราคา 190,973.60 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
76ธ.ค.66332/3170117068/2566ซื้ออุปกรณ์ติดตั้ง NT CCTV ทต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานีซื้ออุปกรณ์ติดตั้ง NT CCTV ทต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี180,594.60
(180,594.60)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท สยามทวีชัย จำกัด
1.บริษัท สยามทวีชัย จำกัด ราคา 180,594.60 บาท
บริษัท สยามทวีชัย จำกัด ราคา 180,594.60 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
77ธ.ค.66311/3170116885/2566ซื้อ QSFP-100G-ER4L-S และอุปกรณ์ประกอบเพื่อขยายระบบสื่อสัญญาณ ที่ ชส.บางพลี N13ซื้อ QSFP-100G-ER4L-S และอุปกรณ์ประกอบเพื่อขยายระบบสื่อสัญญาณ ที่ ชส.บางพลี N13463,096.00
(463,096.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท เอสบี เทคนิคอล จำกัด
1.บริษัท เอสบี เทคนิคอล จำกัด ราคา 463,096.00 บาท
บริษัท เอสบี เทคนิคอล จำกัด ราคา 463,096.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
78ธ.ค.66311/3170116883/2566ซื้อ TRUNK MEDIA GATEWAY 2E1 WTG100-2 เพื่อขยายการให้บริการ Leased Line Internetซื้อ TRUNK MEDIA GATEWAY 2E1 WTG100-2 เพื่อขยายการให้บริการ Leased Line Internet425,860.00
(425,860.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท เอ็มวี คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด
1.บริษัท เอ็มวี คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ราคา 425,860.00 บาท
บริษัท เอ็มวี คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ราคา 425,860.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
79ธ.ค.66310/3170116759/2566จ้างวางท่อ PVC และสร้างบ่อพัก บริเวณอาคารภภิเศกดุสิต ภายในพระที่นั่งวิมานเมฆ ถ.นครราชสีมา ชส.ส่ามเสน C66100210089จ้างวางท่อ PVC และสร้างบ่อพัก บริเวณอาคารภภิเศกดุสิต ภายในพระที่นั่งวิมานเมฆ ถ.นครราชสีมา ชส.ส่ามเสน C66100210089400,607.80
(400,607.80)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท บี แอนด์ เอ็น โซเชียล ออนไลน์ ดอทคอม จำกัด
1.บริษัท บี แอนด์ เอ็น โซเชียล ออนไลน์ ดอทคอม จำกัด ราคา 404,473.89 บาท
บริษัท บี แอนด์ เอ็น โซเชียล ออนไลน์ ดอทคอม จำกัด ราคา 400,607.80 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
80ธ.ค.66310/3170117013/2566ซื้อ WIRELESS ROUTER EX221-G5 จำนวน 100 STซื้อ WIRELESS ROUTER EX221-G5 จำนวน 100 ST127,330.00
(127,330.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท พาลุกา เทคโนโลยี จำกัด
1.บริษัท พาลุกา เทคโนโลยี จำกัด ราคา 127,330.00 บาท
บริษัท พาลุกา เทคโนโลยี จำกัด ราคา 127,330.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
81ธ.ค.66359/3170116868/2566ซื้ออุปกรณ์ Indoor OLT16 Port ZTE C620 ติดตั้ง ชส.สถารศซื้อ OLT INDOOR XGSPON 2 SLOT(ZXA10 C620) 496,480.00
(496,480.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
1.บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ราคา 496,480.00 บาท
บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ราคา 496,480.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
82ธ.ค.66359/3170116859/2566ซื้ออุปกรณ์ Indoor OLT16 Port ZTE C620 ติดตั้ง ชส.แม่จริมซื้อ OLT INDOOR XGSPON 2 SLOT(ZXA10 C620) 496,480.00
(496,480.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
1.บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ราคา 496,480.00 บาท
บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ราคา 496,480.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
83ธ.ค.66311/3170116938/2566ซื้อ QSFP-100G-ER4L-S และอุปกรณ์อื่น เพื่อขยายระบบสื่อสัญญาณที่ ชส.นิคมฯ บางปูซื้อ QSFP-100G-ER4L-S และอุปกรณ์อื่น เพื่อขยายระบบสื่อสัญญาณที่ ชส.นิคมฯ บางปู314,687.00
(314,687.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท เอสบี เทคนิคอล จำกัด
1.บริษัท เอสบี เทคนิคอล จำกัด ราคา 314,687.00 บาท
บริษัท เอสบี เทคนิคอล จำกัด ราคา 314,687.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
84ธ.ค.66311/3170116884/2566ซื้อ C-SWITCH เพื่อขยาย Leased line Internet ที่ ชส.บางปู N07ซื้อ C-SWITCH เพื่อขยาย Leased line Internet ที่ ชส.บางปู N07425,346.40
(425,346.40)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท อินฟิเทล จำกัด
1.บริษัท อินฟิเทล จำกัด ราคา 425,346.40 บาท
บริษัท อินฟิเทล จำกัด ราคา 425,346.40 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
85ธ.ค.66359/3170116858/2566ซื้ออุปกรณ์ Indoor OLT16 Port ZTE C620 ติดตั้ง ชส.ทุ่งช้างซื้อ OLT INDOOR XGSPON 2 SLOT(ZXA10 C620) 496,480.00
(496,480.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
1.บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ราคา 496,480.00 บาท
บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ราคา 496,480.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
86ธ.ค.66359/3170117044/2566เช่าใช้บริการวงจรอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง พื้นที่ชายขอบ Zone C+ เดือน ธ.ค.66เช่าใช้บริการวงจรอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง พื้นที่ชายขอบ Zone C+ เดือน ธ.ค.66208,000.00
(208,000.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1.บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด ราคา 208,000.00 บาท
บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด ราคา 208,000.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
87ธ.ค.66312/3170116968/2566จ้างแรงงานสร้างโครงข่าย ODN บริเวณหมู่บ้านสิรีธรวิลล์ ถนนประชาอุทิศ ชุมสายสราญสิริ ประชาอุทิศจ้างแรงงานสร้างโครงข่าย ODN บริเวณหมู่บ้านสิรีธรวิลล์ ถนนประชาอุทิศ ชุมสายสราญสิริ ประชาอุทิศ157,340.25
(157,340.25)
วิธีตกลงราคา641.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงสหทรัพย์ 1972
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงสหทรัพย์ 1972 ราคา 157,340.25 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงสหทรัพย์ 1972 ราคา 157,340.25 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
88ธ.ค.66312/3170116962/2566จ้างแรงงานสร้างโครงข่าย ODN บริเวณซอยประชาอุทิศ 76 ถนนประชาอุทิศ ชุมสายสราญสิริ ประชาอุทิศ จ้างแรงงานสร้างโครงข่าย ODN บริเวณซอยประชาอุทิศ 76 ถนนประชาอุทิศ ชุมสายสราญสิริ ประชาอุทิศ 122,613.74
(122,613.74)
วิธีตกลงราคา641.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงสหทรัพย์ 1972
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงสหทรัพย์ 1972 ราคา 122,613.74 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงสหทรัพย์ 1972 ราคา 122,613.74 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
89ธ.ค.66312/3170116970/2566จ้างแรงงานสร้างโครงข่าย OFC บริเวณ ธ.กสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ชุมสายราษฎร์บูรณะจ้างแรงงานสร้างโครงข่าย OFC บริเวณ ธ.กสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ชุมสายราษฎร์บูรณะ132,028.71
(132,028.71)
วิธีตกลงราคา641.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงสหทรัพย์ 1972
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงสหทรัพย์ 1972 ราคา 132,028.71 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงสหทรัพย์ 1972 ราคา 132,028.71 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
90ธ.ค.66B02/3170116971/2566จ้างแรงงาน สร้างโครงข่าย ODN บริเวณหมู่บ้านโนวาลักษ์ ซอยประชาอุทิศ 131 ถนนประชาอุทิศ ชุมสายสยามนิเวศน์จ้างแรงงาน สร้างโครงข่าย ODN บริเวณหมู่บ้านโนวาลักษ์ ซอยประชาอุทิศ 131 ถนนประชาอุทิศ ชุมสายสยามนิเวศน์187,888.00
(187,888.00)
วิธีตกลงราคา641.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงสหทรัพย์ 1972
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงสหทรัพย์ 1972 ราคา 187,888.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงสหทรัพย์ 1972 ราคา 187,888.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
91ธ.ค.66312/3170116965/2566จ้างแรงงานสร้างโครงข่าย ODN บริเวณวัดบัวผัน ซอยประชาอุทิศ 76 ถนนประชาอุทิศ ชุมสายสราญสิริ ประชาอุทิศจ้างแรงงานสร้างโครงข่าย ODN บริเวณวัดบัวผัน ซอยประชาอุทิศ 76 ถนนประชาอุทิศ ชุมสายสราญสิริ ประชาอุทิศ183,146.73
(183,146.73)
วิธีตกลงราคา641.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงสหทรัพย์ 1972
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงสหทรัพย์ 1972 ราคา 183,146.73 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงสหทรัพย์ 1972 ราคา 183,146.73 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
92ธ.ค.66312/3170116655/2566ซื้ออุปกรณ์ Fixed wireless รุ่น MR6500vซื้ออุปกรณ์ Fixed wireless รุ่น MR6500v481,500.00
(481,500.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด
1.บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด ราคา 481,500.00 บาท
บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด ราคา 481,500.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
93ธ.ค.66400/3170110555/2566ซื้อสายชารจ์และ Power Bank พร้อมสกรีนโลโก้ NT เพื่อใช้ในเทศกาลปีใหม่ซื้อสายชารจ์และ Power Bank พร้อมสกรีนโลโก้ NT เพื่อใช้ในเทศกาลปีใหม่479,360.00
(479,360.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท อาร์เคจี อินเตอร์โปร คอมพิวเตอร์ จำกัด
1.บริษัท อาร์เคจี อินเตอร์โปร คอมพิวเตอร์ จำกัด ราคา 479,360.00 บาท
บริษัท อาร์เคจี อินเตอร์โปร คอมพิวเตอร์ จำกัด ราคา 479,360.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
94ธ.ค.66358/3170117001/2566ซื้ออุปกรณ์ Access Point AX1800 รุ่น EX221 ยี่ห้อ TP-LINK จำนวน 300 ตัวซื้ออุปกรณ์ Access Point AX1800 รุ่น EX221 ยี่ห้อ TP-LINK จำนวน 300 ตัว381,990.00
(381,990.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท พาลุกา เทคโนโลยี จำกัด
1.บริษัท พาลุกา เทคโนโลยี จำกัด ราคา 389,990.00 บาท
บริษัท พาลุกา เทคโนโลยี จำกัด ราคา 389,990.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
95ธ.ค.66310/3170116610/2566ซื้ออุปกรณ์ LTE CPE 3G/4G Router ยี่ห้อ TP-Link รุ่น MR6500v จำนวน 200 ST. เพื่อให้บริการในพื้นที่ บบน.1.3.1ซื้ออุปกรณ์ LTE CPE 3G/4G Router ยี่ห้อ TP-Link รุ่น MR6500v จำนวน 150 ST. เพื่อให้บริการในพื้นที่ บบน.1.3.1481,500.00
(481,500.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท โกลบอลไลซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด
1.บริษัท โกลบอลไลซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด ราคา 481,500.00 บาท
บริษัท โกลบอลไลซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด ราคา 481,500.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
96ธ.ค.66310/3170116919/2566จ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุงศูนย์บริการ NT ลาดพร้าว เพื่อรองรับการให้บริการ GECCจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์บริการ NT ลาดพร้าว เพื่อรองรับการให้บริการ GECC499,104.50
(499,104.50)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท เอสเคเอส แมเนจเม้นท์ 2021 จำกัด
1.บริษัท เอสเคเอส แมเนจเม้นท์ 2021 จำกัด ราคา 499,104.50 บาท
บริษัท เอสเคเอส แมเนจเม้นท์ 2021 จำกัด ราคา 499,104.50 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
97ธ.ค.66347/3170116802/2566ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN-F680 ติดตั้ง FTTX ของศูนย์บริการ NT ปราสาท จำนวน 100 เครื่องซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN-F680 ติดตั้ง FTTX ของศูนย์บริการ NT ปราสาท จำนวน 100 เครื่อง202,230.00
(202,230.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
1.บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ราคา 202,230.00 บาท
บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ราคา 202,230.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
98ธ.ค.66310/3170116922/2566จ้างเหมาติดตั้งบริการ FTTx ในพื้นที่ชุมสายสาธุประดิษฐ์และถนนตก จำนวน 400 พอร์ตจ้างเหมาติดตั้งบริการ FTTx ในพื้นที่ชุมสายสาธุประดิษฐ์และถนนตก จำนวน 400 พอร์ต485,780.00
(485,780.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท บิลด์เน็ต กรุ๊ป จำกัด
2.บริษัท สกายคาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3.บริษัท ชุมพนธิ์รุ่ง กลการ จำกัด
1.บริษัท บิลด์เน็ต กรุ๊ป จำกัด ราคา 485,780.00 บาท
2.บริษัท สกายคาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคา 529,650.00 บาท
3.บริษัท ชุมพนธิ์รุ่ง กลการ จำกัด ราคา 572,450.00 บาท
บริษัท บิลด์เน็ต กรุ๊ป จำกัด ราคา 485,780.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
99ธ.ค.66408/3180011176/2566จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟสัญญาณเตือนอากาศยาน ชส.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟสัญญาณเตือนอากาศยาน ชส.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 277,667.39
(262,273.67)
วิธีเฉพาะเจาะจง1.บริษัท บี.เอส.อี. อีเล็คทรอนิค จำกัด
1.[0105546008996] บริษัท บี.เอส.อี. อีเล็คทรอนิค จำกัด ราคา 261,000.00 บาท
บริษัท บี.เอส.อี. อีเล็คทรอนิค จำกัด ราคา 261,000.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
100ธ.ค.66312/3170116656/2566ซื้ออุปกรณ์ ATA รุ่น MAG1000-32Sซื้ออุปกรณ์ ATA รุ่น MAG1000-32196,880.00
(196,880.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท คูโก้ โกลบอลเทค จำกัด
1.บริษัท คูโก้ โกลบอลเทค จำกัด ราคา 196,880.00 บาท
บริษัท คูโก้ โกลบอลเทค จำกัด ราคา 196,880.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
1 2