รายงานเปิดเผยข้อมูลการจัดหา
ประจำเดือน:
ลำดับที่ประจำเดือนเลขที่สัญญาชื่องาน / โครงการรายการสัญญาวงเงินงบประมาณ
หรือราคากลาง
วิธีจัดหาผู้ซื้อแบบ /
ผู้ค้าที่กรรมการเชิญ
ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
1เม.ย.67A01/3160030537/2567จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินและบ่อพัก โครงการรื้อย้ายสายสื่อสารจำนวน 5 จุด จ.เชียงใหม่ จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินและบ่อพัก โครงการรื้อย้ายสายสื่อสารจำนวน 5 จุด จ.เชียงใหม่ 3,764,928.75
(3,764,925.48)
วิธีเชิญชวนเฉพาะ641.บริษัท เอ็น.ไอ.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2.บริษัท ซัน เน็ตเวิร์ค จำกัด
3.บริษัท เดอะวิน เทเลคอม จำกัด
1.บริษัท เอ็น.ไอ.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคา 3,762,417.25 บาท
2.บริษัท ซัน เน็ตเวิร์ค จำกัด ราคา 3,763,635.26 บาท
3.บริษัท เดอะวิน เทเลคอม จำกัด ราคา 3,764,248.35 บาท
บริษัท เอ็น.ไอ.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคา 3,760,140.62 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
2เม.ย.67330/3170118405/2567จ้างเหมาติดตั้ง FTTX เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้าที่ขอใช้บริการในพื้นที่ ศูนย์บริการเอ็นที พัฒนานิคม ประจำไตรมาสที่ 2/2567 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 จำนวน 125 วงจร วงจรละ 800.00 บาท เป็นจำนวนเงิน 100,000.00จ้างเหมาติดตั้ง FTTX เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้าที่ขอใช้บริการในพื้นที่ ศูนย์บริการเอ็นที พัฒนานิคม ประจำไตรมาสที่ 2/2567 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 จำนวน 125 วงจร วงจรละ 800.00 บาท เป็นจำนวนเงิน 100,000.00109,782.00
(109,782.00)
วิธีตกลงราคา641.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทัชเน็ตเวิร์คโซลูชั่น
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทัชเน็ตเวิร์คโซลูชั่น ราคา 109,782.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทัชเน็ตเวิร์คโซลูชั่น ราคา 109,782.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
3เม.ย.67A02/3160030604/2567จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Firewall (Gi, OSS, VAS, BSS, MVNO)จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Firewall (Gi, OSS, VAS, BSS, MVNO)3,579,150.00
(3,579,150.00)
วิธีเชิญชวนเฉพาะ641.บริษัท ชุน บ็อก จำกัด
2.บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
3.บริษัท เรดเคเบิ้ล จำกัด
1.บริษัท ชุน บ็อก จำกัด ราคา 3,632,436.00 บาท
บริษัท ชุน บ็อก จำกัด ราคา 3,579,150.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
4เม.ย.67B01/3160030566/2567จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบชุมสาย Softswitch ยี่ห้อ Metaswitchจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบชุมสาย Softswitch ยี่ห้อ Metaswitch10,486,000.00
(10,474,230.00)
วิธีเชิญชวนเฉพาะ641.บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จำกัด
2.บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
3.บริษัท โททัล โซลูชั่น ซัพพลาย จำกัด
1.บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จำกัด ราคา 10,474,230.00 บาท
2.บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ราคา 11,716,500.00 บาท
3.บริษัท โททัล โซลูชั่น ซัพพลาย จำกัด ราคา 11,530,320.00 บาท
บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จำกัด ราคา 10,474,230.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
5เม.ย.67347/3170114075/2566จ้างปรับปรุงเคเบิล OFC ถนนปัทมานนท์จาก แยกแกใหญ่-กฟส.ท่าตูมจ้างปรับปรุงเคเบิล OFC ถนนปัทมานนท์จาก แยกแกใหญ่-กฟส.ท่าตูม214,695.00
(214,695.00)
วิธีตกลงราคา641.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรนิพิฐ
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรนิพิฐ ราคา 214,695.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรนิพิฐ ราคา 214,695.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
6เม.ย.67352/3170118401/2567จ้างเหมาซ่อมแซม/บำรุงรักษา อ.แม่แจ่ม ระยะเวลา 3 เดือน 1 เมย.-30 มิย.67 จ้างเหมาซ่อมแซม/บำรุงรักษา อ.แม่แจ่ม ระยะเวลา 3 เดือน 1 เมย.-30 มิย.67 130,680.00
(130,680.00)
วิธีตกลงราคา641.นัท คอมพิวเตอร์
1.นัท คอมพิวเตอร์ ราคา 130,680.00 บาท
นัท คอมพิวเตอร์ ราคา 130,680.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
7เม.ย.67B02/3160030602/2567จ้างเหมาสร้าง LOOP OPTICAL FIBER CABLE ชส.หัวหมาก และ ชส.ชัยพฤกษ์จ้างเหมาสร้าง LOOP OPTICAL FIBER CABLE ชส.หัวหมาก และ ชส.ชัยพฤกษ์17,141,400.00
(17,141,400.00)
วิธีเชิญชวนเฉพาะ641.บริษัท ใยแก้ว เทเลคอม จำกัด
2.บริษัท ซันเน็ตเวิร์ค จำกัด
3.บริษัท ออปติมัส เทค 88 จำกัด
1.บริษัท ใยแก้ว เทเลคอม จำกัด ราคา 17,137,494.97 บาท
2.บริษัท ซันเน็ตเวิร์ค จำกัด ราคา 17,346,651.88 บาท
3.บริษัท ออปติมัส เทค 88 จำกัด ราคา 17,960,673.52 บาท
บริษัท ใยแก้ว เทเลคอม จำกัด ราคา 16,708,869.96 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
8เม.ย.67358/3170118032/2567ซื้อสาย OPTIC DROP WIRE ROUND FTTX 1 F (TOT)ซื้อสาย OPTIC DROP WIRE ROUND FTTX 1 F (TOT)389,480.00
(389,480.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท ดับเบิ้ล ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1.บริษัท ดับเบิ้ล ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด ราคา 389,480.00 บาท
บริษัท ดับเบิ้ล ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด ราคา 389,480.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
9เม.ย.67311/3170118355/2567จ้างเหมาติดตั้งระบบ ICT Solution พร้อมอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ICT Solution สำหรับลูกค้า บริษัท อารดา จำกัดจ้างเหมาติดตั้งระบบ ICT Solution พร้อมอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ICT Solution สำหรับลูกค้า บริษัท อารดา จำกัด423,720.00
(423,720.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท พาลุกา เทคโนโลยี จำกัด
1.บริษัท พาลุกา เทคโนโลยี จำกัด ราคา 423,720.00 บาท
บริษัท พาลุกา เทคโนโลยี จำกัด ราคา 423,720.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
10เม.ย.67312/3170116854/2566จ้างเหมาตัดถ่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง จ้างเหมาตัดถ่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง 214,000.00
(214,000.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท ออพติคอล เน็ตเวิร์ค จำกัด
1.บริษัท ออพติคอล เน็ตเวิร์ค จำกัด ราคา 214,000.00 บาท
บริษัท ออพติคอล เน็ตเวิร์ค จำกัด ราคา 214,000.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
11เม.ย.67312/3170116546/2566เช่าใช้โครงข่ายใยแก้วนำแสง เช่าใช้โครงข่ายใยแก้วนำแสง 321,000.00
(321,000.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท สมาร์ทซิตี้โกลบอลโซลูชั่น จำกัด
1.บริษัท สมาร์ทซิตี้โกลบอลโซลูชั่น จำกัด ราคา 321,000.00 บาท
บริษัท สมาร์ทซิตี้โกลบอลโซลูชั่น จำกัด ราคา 321,000.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
12เม.ย.67312/3170116260/2566จ้างเหมาติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง จ้างเหมาติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง 118,128.00
(118,128.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท เทียนทอง แฟมิลี่ จำกัด
1.บริษัท เทียนทอง แฟมิลี่ จำกัด ราคา 118,128.00 บาท
บริษัท เทียนทอง แฟมิลี่ จำกัด ราคา 118,128.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
13เม.ย.67512/4600123028/2567จ้างเหมาปรับปรุงพร้อมรื้อถอนข่ายสาย ODN เส้นทางตลาดย่านตาขาว จ้างเหมาปรับปรุงพร้อมรื้อถอนข่ายสาย ODN เส้นทางตลาดย่านตาขาว 152,348.22
(152,348.22)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท ปุญญพัฒน์คอนสตรัคชั่น จำกัด
1.บริษัท ปุญญพัฒน์คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคา 149,646.19 บาท
บริษัท ปุญญพัฒน์คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคา 149,646.19 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
14เม.ย.67397/3170118250/2567จ้างปรับปรุง OFC จำนวน 7 รายการจ้างปรับปรุง OFC จำนวน 7 รายการ379,945.23
(379,945.23)
วิธีตกลงราคา641.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์สวัสดิ์ ซัพพลาย
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์สวัสดิ์ ซัพพลาย ราคา 379,945.23 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์สวัสดิ์ ซัพพลาย ราคา 379,945.23 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
15เม.ย.67347/3170113615/2566จ้างปรับปรุงระบบสื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายใน รร.พนมดงรักวิทยาจ้างปรับปรุงระบบสื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายใน รร.พนมดงรักวิทยา142,320.00
(142,320.00)
วิธีตกลงราคา641.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค สุรินทร์เน็ตเวิร์ค
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค สุรินทร์เน็ตเวิร์ค ราคา 142,320.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค สุรินทร์เน็ตเวิร์ค ราคา 142,320.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
16เม.ย.67203/4600123201/2567จ้างติดตั้งISIรร.ชุมชนวัดหนองค้อ (ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)จ้างติดตั้งISIรร.ชุมชนวัดหนองค้อ (ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)425,924.20
(425,924.20)
วิธีตกลงราคา641.บจก.เอ็มเคเอสเอส
1.บจก.เอ็มเคเอสเอส ราคา 425,924.20 บาท
บจก.เอ็มเคเอสเอส ราคา 425,924.20 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
17เม.ย.67203/4600123197/2567จ้างติดตั้งISIรร.ชุมชนวัดหนองค้อ (อาคารสำนักงาน 6 ชั้น)จ้างติดตั้งISIรร.ชุมชนวัดหนองค้อ (อาคารสำนักงาน 6 ชั้น)420,952.98
(420,952.98)
วิธีตกลงราคา641.บจก.เอ็มเคเอสเอส
1.บจก.เอ็มเคเอสเอส ราคา 420,952.98 บาท
บจก.เอ็มเคเอสเอส ราคา 420,952.98 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
18เม.ย.67372/4600123237/2567ซื้อแบตเตอรี่ EQ48V-18Ah 3 PC , EQ48V-36Ah 2 PCซื้อแบตเตอรี่ EQ48V-18Ah 3 PC , EQ48V-36Ah 2 PC121,980.00
(121,980.00)
วิธีตกลงราคา641.บจก.ธาร์ณัส
1.บจก.ธาร์ณัส ราคา 121,980.00 บาท
บจก.ธาร์ณัส ราคา 121,980.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
19เม.ย.67503/4600121721/2567จ้างเหมาตรวจแก้เลขหมายเสียผ่านระบบ SCOM เดือน ม.ค.67 NT สุราษฎร์ธานีจ้างเหมาตรวจแก้เลขหมายเสียผ่านระบบ SCOM เดือน ม.ค.67 NT สุราษฎร์ธานี179,200.39
(179,200.39)
วิธีตกลงราคา641.บจก.โมติเวทเทเลคอม
1.บจก.โมติเวทเทเลคอม ราคา 179,200.39 บาท
บจก.โมติเวทเทเลคอม ราคา 179,200.39 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
20เม.ย.67503/4600121722/2567จ้างเหมาตรวจแก้เลขหมายเสียผ่านระบบ SCOM เดือน ม.ค.67 NT ไชยาจ้างเหมาตรวจแก้เลขหมายเสียผ่านระบบ SCOM เดือน ม.ค.67 NT ไชยา152,544.55
(152,544.55)
วิธีตกลงราคา641.บจก.สายทองคอเปอเรชั่น
1.บจก.สายทองคอเปอเรชั่น ราคา 152,544.55 บาท
บจก.สายทองคอเปอเรชั่น ราคา 152,544.55 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
21เม.ย.67347/3150000557/2566เช่าสิทธิในการใช้สินทรัพย์ - ที่ดินราชพัสดุ อำเภอปราสาทเช่าสิทธิในการใช้สินทรัพย์ - ที่ดินราชพัสดุ อำเภอปราสาท185,925.00
(185,925.00)
วิธีตกลงราคา641.เทศบาลตำบลกังแอน
1.เทศบาลตำบลกังแอน ราคา 185,925.00 บาท
เทศบาลตำบลกังแอน ราคา 185,925.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
22เม.ย.67503/4600122508/2567ซื้ออุปกรณ์เพื่อติดตั้งในรูปแบบ Solution ให้กับ โรงเรียน พุนพินพิทยาคมซื้ออุปกรณ์เพื่อติดตั้งในรูปแบบ Solution ให้กับ โรงเรียน พุนพินพิทยาคม125,190.00
(125,190.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท เน็กซ์เจนไอที จำกัด
1.บริษัท เน็กซ์เจนไอที จำกัด ราคา 125,190.00 บาท
บริษัท เน็กซ์เจนไอที จำกัด ราคา 125,190.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
23เม.ย.67717/3360000480-487/2567ซื้อ งานจัดซื้อ อุปกรณ์ Wireless Gigabit Router AX1800 จำนวน 3,537 ตัว เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx ไตรมาส 1 ปี 2567 ในพื้นที่ ภน.1ซื้อ งานจัดซื้อ อุปกรณ์ Wireless Gigabit Router AX1800 จำนวน 3,537 ตัว เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx ไตรมาส 1 ปี 2567 ในพื้นที่ ภน.14,503,662.10
(4,503,662.10)
วิธีเชิญชวนเฉพาะ641.บริษัท เอ วาย ดับบลิว คอร์ปอเรชั่นจำกัด
2.บริษัท เพนตาซิส จำกัด
3.บริษัท คิงส์ อินเลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด
1.บริษัท เอ วาย ดับบลิว คอร์ปอเรชั่นจำกัด ราคา 4,276,586.70 บาท
2.บริษัท เพนตาซิส จำกัด ราคา 4,503,662.10 บาท
3.บริษัท คิงส์ อินเลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด ราคา 4,503,662.10 บาท
บริษัท เอ วาย ดับบลิว คอร์ปอเรชั่นจำกัด ราคา 4,276,586.70 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
24เม.ย.67332/3170118263/2567ซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า(เล็ก) 9 รายการซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า(เล็ก) 18 รายการ0.00
(113,163.20)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท พี เอส กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1.บริษัท พี เอส กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคา 226,326.40 บาท
บริษัท พี เอส กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคา 226,326.40 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
25เม.ย.67B01/3160030565/2567จ้างเหม Sigmaาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบชุมสาย NEAX 61จ้างเหม Sigmaาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบชุมสาย NEAX 615,564,000.00
(5,564,000.00)
วิธีเชิญชวนเฉพาะ641.บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
2.บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จำกัด
3.บริษัท เอ็ม เค เอส เอส จำกัด
1.บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ราคา 5,562,544.80 บาท
2.บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จำกัด ราคา 5,932,080.00 บาท
3.บริษัท เอ็ม เค เอส เอส จำกัด ราคา 6,129,816.00 บาท
บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ราคา 5,510,928.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
26เม.ย.67A01/3160030578/2567จ้างเหมาติดตั้ง Battery สำหรับ UPS ขนาด 160 และ 120 KVA ชั้น10 อาคารสำนักงานใหญ่ จำนวน 1 ชุดจ้างเหมาติดตั้ง Battery สำหรับ UPS ขนาด 160 และ 120 KVA ชั้น10 อาคารสำนักงานใหญ่ จำนวน 1 ชุด3,287,040.00
(3,284,900.00)
วิธีe-bidding1.บริษัท พยัคฆ์ เพาเวอร์ คอร์ป จำกัด
2.บริษัท เอ็นเนอร์เจติค จำกัด
1.บริษัท พยัคฆ์ เพาเวอร์ คอร์ป จำกัด ราคา 3,161,850.00 บาท
2.บริษัท เอ็นเนอร์เจติค จำกัด ราคา 3,274,200.00 บาท
บริษัท พยัคฆ์ เพาเวอร์ คอร์ป จำกัด ราคา 3,161,850.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
27เม.ย.67381/4600122212/2567ซื้ออุปกรณ์เพื่อติดตั้ง CCTV ในรูปแบบ Solution ให้กับ อบต.ท่ากระดานซื้ออุปกรณ์เพื่อติดตั้ง CCTV ในรูปแบบ Solution ให้กับ อบต.ท่ากระดาน141,778.75
(141,778.75)
วิธีตกลงราคา641.บจก.บีเอ็มเคซีซีทีวี
1.บจก.บีเอ็มเคซีซีทีวี ราคา 141,778.75 บาท
บจก.บีเอ็มเคซีซีทีวี ราคา 141,778.75 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
28เม.ย.67381/3170117953/2567จ้างเหมาติดตั้ง มีค.67 NT สุราษฎร์ 4 รายการจ้างเหมาติดตั้ง มีค.67 NT สุราษฎร์ 4 รายการ224,700.00
(224,700.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท สายทอง คอเปอเรชั่น จำกัด
1.บริษัท สายทอง คอเปอเรชั่น จำกัด ราคา 224,700.00 บาท
บริษัท สายทอง คอเปอเรชั่น จำกัด ราคา 224,700.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
29เม.ย.67502/4600119747/2566จ้าง Monitoring MA งาน Smartcity ปจด. ธ.ค. 2566จ้าง Monitoring MA งาน Smartcity ปจด. ธ.ค. 2566260,010.00
(260,010.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท ทีจี เน็ตเวิร์ค จำกัด
1.บริษัท ทีจี เน็ตเวิร์ค จำกัด ราคา 260,010.00 บาท
บริษัท ทีจี เน็ตเวิร์ค จำกัด ราคา 260,010.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
30เม.ย.67502/4600121768/2567จ้าง Monitoring MA งาน Smart City ปจด. ก.พ. 2567จ้าง Monitoring MA งาน Smart City ปจด. ก.พ. 2567260,010.00
(260,010.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท ทีจี เน็ตเวิร์ค จำกัด
1.บริษัท ทีจี เน็ตเวิร์ค จำกัด ราคา 260,010.00 บาท
บริษัท ทีจี เน็ตเวิร์ค จำกัด ราคา 260,010.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
31เม.ย.67504/4600121417/2567เช่าที่ราชพัสดุตั้งชุมสายสงขลา ศูนย์บริการ NT สงขลา ตั้งแต่ 1มค67- 31ธค 69เช่าที่ราชพัสดุตั้งชุมสายสงขลา ศูนย์บริการ NT สงขลา ตั้งแต่ 1มค67- 31ธค 691,285,336.43
(1,285,336.43)
วิธีตกลงราคา641.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
2.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
1.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา ราคา 1,201,249.00 บาท
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา ราคา 1,201,249.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
32เม.ย.67504/4600121400/2567เช่าที่ราชพัสดุตั้งชุมสายนาทวี จ.สงขลา 1 มค. 67 - 31 ธค. 69เช่าที่ราชพัสดุตั้งชุมสายนาทวี จ.สงขลา 1 มค. 67 - 31 ธค. 69275,085.23
(275,085.23)
วิธีตกลงราคา641.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
1.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา ราคา 257,089.00 บาท
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา ราคา 257,089.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
33เม.ย.67504/4600121401/2567เช่าที่ดินราชพัสดุ ตั้ง ชส.สะเดา 1 มค. 67 - 31 ธค. 69เช่าที่ดินราชพัสดุ ตั้ง ชส.สะเดา 1 มค. 67 - 31 ธค. 69413,865.30
(413,865.30)
วิธีตกลงราคา641.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
1.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา ราคา 386,790.00 บาท
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา ราคา 386,790.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
34เม.ย.67504/4600121403/2567เช่าที่ราชพัสดุตั้งชุมสายสิงหนคร จ.สงขลา 1 มค. 67 - 31 ธค. 69เช่าที่ราชพัสดุตั้งชุมสายสิงหนคร จ.สงขลา 1 มค. 67 - 31 ธค. 69330,358.22
(330,358.22)
วิธีตกลงราคา641.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
1.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา ราคา 308,746.00 บาท
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา ราคา 308,746.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
35เม.ย.67717/3160030579/2567จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC ทดแทนของเดิมและรวมเคเบิล NT1 และ NT2 บริเวณบ้านค้างปินใจ ถึง บ้านม่วงคำ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC ทดแทนของเดิมและรวมเคเบิล NT1 และ NT2 บริเวณบ้านค้างปินใจ ถึง บ้านม่วงคำ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 1,461,055.04
(1,457,543.15)
วิธีเชิญชวนเฉพาะ641.บริษัท นพ เจริญกิจ จำกัด
1.บริษัท นพ เจริญกิจ จำกัด ราคา 1,456,022.80 บาท
บริษัท นพ เจริญกิจ จำกัด ราคา 1,456,022.80 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
36เม.ย.67351/3150000708/2567เช่าสิทธิในการใช้สินทรัพย์ - ที่ดิน 2 รายการเช่าสิทธิในการใช้สินทรัพย์ - ที่ดิน 2 รายการ285,091.09
(285,091.09)
วิธีตกลงราคา641.กระทรวงการคลัง ผ่านสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
1.กระทรวงการคลัง ผ่านสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ราคา 285,091.09 บาท
กระทรวงการคลัง ผ่านสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ราคา 285,091.09 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
37เม.ย.67712/3150000716/2567เช่าสิทธิในการใช้สินทรัพย์ - ที่ดิน 2 รายการเช่าสิทธิในการใช้สินทรัพย์ - ที่ดิน 2 รายการ1,002,440.20
(906,166.65)
วิธีตกลงราคา641.กระทรวงการคลัง ผ่านสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
1.กระทรวงการคลัง ผ่านสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ราคา 906,166.65 บาท
กระทรวงการคลัง ผ่านสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ราคา 906,166.65 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
38เม.ย.67712/3150000717/2567เช่าสิทธิในการใช้สินทรัพย์ - ที่ดิน 2 รายการเช่าสิทธิในการใช้สินทรัพย์ - ที่ดิน 2 รายการ816,839.99
(816,839.99)
วิธีตกลงราคา641.กระทรวงการคลัง ผ่านสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
1.กระทรวงการคลัง ผ่านสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ราคา 816,839.99 บาท
กระทรวงการคลัง ผ่านสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ราคา 816,839.99 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
39เม.ย.67351/3150000710/2567เช่าสิทธิในการใช้สินทรัพย์ - ที่ดิน 2 รายการเช่าสิทธิในการใช้สินทรัพย์ - ที่ดิน 2 รายการ91,238.17
(91,238.17)
วิธีตกลงราคา641.กระทรวงการคลัง ผ่านสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
1.กระทรวงการคลัง ผ่านสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ราคา 91,238.17 บาท
กระทรวงการคลัง ผ่านสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ราคา 91,238.17 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
40เม.ย.67351/3150000709/2567เช่าสิทธิในการใช้สินทรัพย์ - ที่ดิน 2 รายการเช่าสิทธิในการใช้สินทรัพย์ - ที่ดิน 2 รายการ424,753.49
(424,753.49)
วิธีตกลงราคา641.กระทรวงการคลัง ผ่านสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
1.กระทรวงการคลัง ผ่านสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ราคา 424,753.49 บาท
กระทรวงการคลัง ผ่านสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ราคา 424,753.49 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
41เม.ย.67381/3170117993/2567จ้างเหมาติดตั้ง FTTx มค.67 NT บ้านตาขุน จ้างเหมาติดตั้ง FTTx มค.67 NT บ้านตาขุน 60,722.50
(60,722.50)
วิธีตกลงราคา641.ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิลลิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิลลิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง ราคา 60,722.50 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิลลิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง ราคา 60,722.50 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
42เม.ย.67351/3150000715/2567เช่าสิทธิในการใช้สินทรัพย์ - ที่ดิน 2 รายการเช่าสิทธิในการใช้สินทรัพย์ - ที่ดิน 2 รายการ260,012.81
(453,773.03)
วิธีตกลงราคา641.กระทรวงการคลัง ผ่านสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
1.กระทรวงการคลัง ผ่านสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ราคา 453,773.03 บาท
กระทรวงการคลัง ผ่านสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ราคา 453,773.03 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
43เม.ย.67503/4600121784/2567จ้างเหมาปฏิบัติงานการกำลัง จำนวน 1 คน ระยะเวลา 1 ปี (1 มค.67 - 31 ธค.67)จ้างเหมาปฏิบัติงานการกำลัง จำนวน 1 คน ระยะเวลา 1 ปี (1 มค.67 - 31 ธค.67)225,342.00
(225,342.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
1.บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด ราคา 225,342.00 บาท
บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด ราคา 225,342.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
44เม.ย.67349/3170118284/2567ซื้อ FUSION SPLICING MACHINE 4 รายการซื้อ FUSION SPLICING MACHINE 4 รายการ119,626.00
(119,626.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท แอ็ดวานเทกเทคโนโลยี่ จำกัด
1.บริษัท แอ็ดวานเทกเทคโนโลยี่ จำกัด ราคา 119,626.00 บาท
บริษัท แอ็ดวานเทกเทคโนโลยี่ จำกัด ราคา 119,626.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
45เม.ย.67349/3170118286/2567ซื้อ MICRO OTDR ซื้อ MICRO OTDR 155,150.00
(155,150.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด
1.บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด ราคา 155,150.00 บาท
บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด ราคา 155,150.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
46เม.ย.67351/3170117618/2567ซื้อ อุปกรณ์ IP CCTV 2 รายการซื้อ อุปกรณ์ IP CCTV 2 รายการ196,258.33
(196,258.33)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท พาวเวอร์ อีส จำกัด
1.บริษัท พาวเวอร์ อีส จำกัด ราคา 196,258.33 บาท
บริษัท พาวเวอร์ อีส จำกัด ราคา 196,258.33 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
47เม.ย.67319/3150000724/2567เช่าสิทธิในการใช้สินทรัพย์ - ที่ดิน ราชพัสดุ บางแพเช่าสิทธิในการใช้สินทรัพย์ - ที่ดิน ราชพัสดุ บางแพ127,178.00
(127,178.00)
วิธีตกลงราคา641.กรมธนารักษ์
1.กรมธนารักษ์ ราคา 127,178.00 บาท
กรมธนารักษ์ ราคา 127,178.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
48เม.ย.67352/3180011294/2567จ้างเหมาทำความสะอาด เม.ย.67จ้างเหมาทำความสะอาด เม.ย.67278,478.20
(278,478.20)
วิธีตกลงราคา641.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่นอเทอร์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่นอเทอร์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส ราคา 278,478.20 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่นอเทอร์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส ราคา 278,478.20 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
49เม.ย.67354/3170118353/2567ซื้อ MINI STRAIGHT JOINT AERIAL CLOSURE 12F 4 รายการซื้อ MINI STRAIGHT JOINT AERIAL CLOSURE 12F 4 รายการ107,749.00
(0.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด
1.บริษัท เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด ราคา 107,749.00 บาท
บริษัท เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด ราคา 107,749.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
50เม.ย.67310/3170118356/2567จ้างเหมาปรับปรุงท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน บริเวณสะพานชมัยมรุเชฐ (ฝั่งทำเนียบรัฐบาล) ถนนพระราม 5 ชส.กรุงเกษม จ้างเหมาปรับปรุงท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน บริเวณสะพานชมัยมรุเชฐ (ฝั่งทำเนียบรัฐบาล) ถนนพระราม 5 ชส.กรุงเกษม 498,792.84
(498,792.84)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท บี แอนด์ เอ็น โซเชียล ออนไลน์ ดอทคอม จำกัด
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเกรส คอมมูนิเคเชั่น ลิ๊งค์
3.บริษัท ไอเอสเค คอมมูนิเคชั่น จำกัด
1.บริษัท บี แอนด์ เอ็น โซเชียล ออนไลน์ ดอทคอม จำกัด ราคา 498,792.84 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเกรส คอมมูนิเคเชั่น ลิ๊งค์ ราคา 513,517.70 บาท
3.บริษัท ไอเอสเค คอมมูนิเคชั่น จำกัด ราคา 526,946.01 บาท
บริษัท บี แอนด์ เอ็น โซเชียล ออนไลน์ ดอทคอม จำกัด ราคา 498,792.84 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
51เม.ย.67352/3170118303/2567ซื้อชุดเครื่องเเสียงคลื่อนที่พร้อมลำโพง ซื้อชุดเครื่องเเสียงคลื่อนที่พร้อมลำโพง 142,119.99
(142,119.99)
วิธีตกลงราคา641.บจก.มหาจักรดีเวลอปเมนท์ #010
1.บจก.มหาจักรดีเวลอปเมนท์ #010 ราคา 142,119.99 บาท
บจก.มหาจักรดีเวลอปเมนท์ #010 ราคา 142,119.99 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
52เม.ย.67315/4600122957/2567จ้างบำรุงรักษาบริการ NT BROADBAND ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 67จ้างบำรุงรักษาบริการ NT BROADBAND ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 67115,185.50
(115,185.50)
วิธีตกลงราคา641.หจก. มานพ เทเลคอม 2015
1.หจก. มานพ เทเลคอม 2015 ราคา 115,185.50 บาท
หจก. มานพ เทเลคอม 2015 ราคา 115,185.50 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
53เม.ย.67352/3170118323/2567จ้างเหมาจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ปี 2565 เฟส 4 จำนวน 6 เส้นทาง พื้นที่ อ.แม่ริมจ้างเหมาจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ปี 2565 เฟส 4 จำนวน 6 เส้นทาง พื้นที่ อ.แม่ริม132,347.23
(132,347.23)
วิธีตกลงราคา641.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพาเวอร์เทค โซลูชั่น
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพาเวอร์เทค โซลูชั่น ราคา 132,347.23 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพาเวอร์เทค โซลูชั่น ราคา 132,347.23 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
54เม.ย.67B01/3160030538/2567ซื้อกาว Cold glueseal สำหรับเครื่องพับปิดผนึกซองอัตโนมัติ ยี่ห้อ MB Bauerle รุ่น PrestigeFold NET 38 จำนวน 36 แกลลอนซื้อกาว Cold glueseal สำหรับเครื่องพับปิดผนึกซองอัตโนมัติ ยี่ห้อ MB Bauerle รุ่น PrestigeFold NET 38 จำนวน 36 แกลลอน1,040,040.00
(963,000.00)
วิธีเชิญชวนเฉพาะ641.บริษัท แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)
2.บริษัท โททัล โซลูชั่น ซัพพลาย จำกัด
3.บริษัท เทคโนโลยี อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด
1.บริษัท แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) ราคา 955,296.00 บาท
2.บริษัท โททัล โซลูชั่น ซัพพลาย จำกัด ราคา 957,222.00 บาท
3.บริษัท เทคโนโลยี อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด ราคา 962,614.80 บาท
บริษัท แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) ราคา 943,740.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
55เม.ย.67464/3180011283/2567จ้างรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ (แม่บ้าน) ระยะเวลาจ้าง 3 เดือนจ้างรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ (แม่บ้าน) ระยะเวลาจ้าง 3 เดือน187,284.24
(187,284.24)
วิธีเฉพาะเจาะจง1.หจก.ท็อปคลีน แอนด์ เซอร์วิส
1.หจก.ท็อปคลีน แอนด์ เซอร์วิส ราคา 187,284.24 บาท
หจก.ท็อปคลีน แอนด์ เซอร์วิส ราคา 187,284.24 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
56เม.ย.67310/3170118342/2567จ้างเหมาปรับปรุงท่อร้อยสาย ท่อ Riser บริเวณปากซอยไผ่สิงห์โต ถึงแยกเกษมราษฎร์ ถนนพระราม 4 และแยกอโศกมนตรี ถึงแยกอโศก-เพชรบุรี ถนนอโศกมนตรี ชส.สุขุมวิท จ้างเหมาปรับปรุงท่อร้อยสาย ท่อ Riser บริเวณปากซอยไผ่สิงห์โต ถึงแยกเกษมราษฎร์ ถนนพระราม 4 และแยกอโศกมนตรี ถึงแยกอโศก-เพชรบุรี ถนนอโศกมนตรี ชส.สุขุมวิท 354,570.00
(354,570.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท บี แอนด์ เอ็น โซเชียล ออนไลน์ ดอทคอม จำกัด
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเกรส คอมมูนิเคเชั่น ลิ๊งค์
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพี โกล์ เซอร์วิส
1.บริษัท บี แอนด์ เอ็น โซเชียล ออนไลน์ ดอทคอม จำกัด ราคา 354,570.00 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเกรส คอมมูนิเคเชั่น ลิ๊งค์ ราคา 371,383.39 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพี โกล์ เซอร์วิส ราคา 387,337.05 บาท
บริษัท บี แอนด์ เอ็น โซเชียล ออนไลน์ ดอทคอม จำกัด ราคา 354,570.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
57เม.ย.67G515/4600123054/2567ซื้ออุปกรณ์ติดตั้งระบบเครือข่าย ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา จำนวน 21 รายการซื้ออุปกรณ์ติดตั้งระบบเครือข่าย ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา จำนวน 2 รายการ7,704.00
(7,704.00)
วิธีตกลงราคา641.บจก. เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด
1.บจก. เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด ราคา 7,704.00 บาท
บริษัท เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด ราคา 7,704.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
58เม.ย.67515/4600123053/2567ซื้ออุปกรณ์ติดตั้งระบบเครือข่าย ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา จำนวน 21 รายการซื้ออุปกรณ์ติดตั้งระบบเครือข่าย ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา จำนวน 5 รายการ418,477.00
(418,477.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท เอ็น.วี.เค.อินเตอร์ จำกัด
2.บริษัท เอ็น.วี.เค.อินเตอร์ จำกัด
1.บริษัท เอ็น.วี.เค.อินเตอร์ จำกัด ราคา 418,477.00 บาท
2.บริษัท เอ็น.วี.เค.อินเตอร์ จำกัด ราคา 418,477.00 บาท
บริษัท เอ็น.วี.เค.อินเตอร์ จำกัด ราคา 418,477.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
59เม.ย.67330/3170118365/2567จ้างเหมาติดตั้ง FTTX เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้าที่ขอใช้บริการในพท้นที่ ศูนย์บริการ เอ็นที โคกสำโรง ประจำไตรมาสที่ 2/2567 ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 จำนวน 125 วงจร วงจรละ 800.00 บาท เป็นจำนวนเงิน 100,000.0จ้างเหมาติดตั้ง FTTX เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้าที่ขอใช้บริการในพท้นที่ ศูนย์บริการ เอ็นที โคกสำโรง ประจำไตรมาสที่ 2/2567 ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 จำนวน 125 วงจร วงจรละ 800.00 บาท เป็นจำนวนเงิน 100,000.0109,782.00
(109,782.00)
วิธีตกลงราคา641.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทัชเน็ตเวิร์คโซลูชั่น
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทัชเน็ตเวิร์คโซลูชั่น ราคา 109,782.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทัชเน็ตเวิร์คโซลูชั่น ราคา 109,782.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
60เม.ย.67361/3170117854/2567จ้างเหมาจัดระเบียบสายสื่อสาร เส้นทาง วงเวียน-สี่แยกกระชงค์ จ้างเหมาจัดระเบียบสายสื่อสาร เส้นทาง วงเวียน-สี่แยกกระชงค์ 192,642.80
(192,642.80)
วิธีตกลงราคา641.บจก. เอ็กซ์คลูซีฟ ซิสเต็ม
1.บจก. เอ็กซ์คลูซีฟ ซิสเต็ม ราคา 192,642.80 บาท
บจก. เอ็กซ์คลูซีฟ ซิสเต็ม ราคา 192,642.80 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
61เม.ย.67459/3180011303/2567จ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่โดยรอบที่ทำการและส่วนงานในสังกัดบภน.1.1(ลป.) จำนวน 5 คน ระยะเวลา 3 เดือนจ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่โดยรอบที่ทำการและส่วนงานในสังกัดบภน.1.1(ลป.) จำนวน 5 คน ระยะเวลา 3 เดือน159,697.50
(159,697.50)
วิธีเฉพาะเจาะจง1.บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มฟอร์สการ์ด จำกัด
1.บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มฟอร์สการ์ด จำกัด ราคา 159,697.50 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มฟอร์สการ์ด จำกัด ราคา 159,697.50 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
62เม.ย.67311/3170117975/2567ซื้อ FUSION SPLICING MACHINE 4 รายการซื้อ FUSION SPLICING MACHINE 4 รายการ441,482.00
(441,482.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด
1.บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด ราคา 441,482.00 บาท
บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด ราคา 441,482.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
63เม.ย.67381/4600122298/2567จ้างเหมาตรวจแก้เลขหมายเสียผ่านระบบ SCOM เดือน ก.พ.67 NT สุราษฎร์ธานีจ้างเหมาตรวจแก้เลขหมายเสียผ่านระบบ SCOM เดือน ก.พ.67 NT สุราษฎร์ธานี178,932.89
(178,932.89)
วิธีตกลงราคา641.บจก.โมติเวทเทเลคอม
1.บจก.โมติเวทเทเลคอม ราคา 178,932.89 บาท
บจก.โมติเวทเทเลคอม ราคา 178,932.89 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
64เม.ย.67404/3180011293/2567ซื้อยาลดความดัน (azilsartan medoxomil 80 mg tablet, 1 tablet) จำนวน 600 กล่อง กล่องละ 28 เม็ดซื้อยาลดความดัน (azilsartan medoxomil 80 mg tablet, 1 tablet) จำนวน 600 กล่อง กล่องละ 28 เม็ด467,376.00
(462,000.00)
วิธีเฉพาะเจาะจง1.บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1.บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ราคา 461,598.00 บาท
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ราคา 461,598.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
65เม.ย.67404/3180011292/2567ซื้อยาลดความดัน (azilsartan medoxomil 40 mg tablet ,1 tablet) จำนวน 1000 กล่อง กล่องละ 28 เม็ด ซื้อยาลดความดัน (azilsartan medoxomil 40 mg tablet ,1 tablet) จำนวน 1000 กล่อง กล่องละ 28 เม็ด 494,340.00
(490,000.00)
วิธีเฉพาะเจาะจง1.บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1.บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ราคา 488,990.00 บาท
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ราคา 488,990.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
66เม.ย.67503/4600122281/2567จ้างเหมาตรวจแก้เลขหมายเสีย เดือน ก.พ.67 NT ไชยาจ้างเหมาตรวจแก้เลขหมายเสีย เดือน ก.พ.67 NT ไชยา153,796.45
(153,796.45)
วิธีตกลงราคา641.บจก.สายทองคอเปอเรชั่น
1.บจก.สายทองคอเปอเรชั่น ราคา 153,796.45 บาท
บจก.สายทองคอเปอเรชั่น ราคา 153,796.45 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
67เม.ย.67376/3170118180/2567ซื้อ Router AX1800 จำนวน 183 ST.ซื้อ Router AX1800 จำนวน 183 ST.233,013.90
(233,013.90)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด
1.บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด ราคา 233,013.90 บาท
บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด ราคา 233,013.90 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
68เม.ย.67376/3170118101/2567ซื้อ ONU F612 จำนวน 183 ST.ซื้อ ONT/ONU ยี่ห้อ ZTE 183 รายการ264,343.50
(264,343.50)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
1.บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ราคา 264,343.50 บาท
บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ราคา 264,343.50 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
69เม.ย.67312/3170117813/2567จ้างเหมาติดตั้ง FTTx 2 รายการจ้างเหมาติดตั้ง FTTx 2 รายการ195,168.00
(195,168.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท ริช แอนด์ เวลธ์ เทเลคอม จำกัด
1.บริษัท ริช แอนด์ เวลธ์ เทเลคอม จำกัด ราคา 195,168.00 บาท
บริษัท ริช แอนด์ เวลธ์ เทเลคอม จำกัด ราคา 195,168.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
70เม.ย.67311/3170118269/2567จ้างรื้อท่อร้อยสายใต้ดิน ชส.ดอนเมือง โครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3 จุดที่ 1จ้างรื้อท่อร้อยสายใต้ดิน ชส.ดอนเมือง โครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3 จุดที่ 1340,632.08
(340,632.08)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท พี เอ็น อาร์ แมททีเรียล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
2.บริษัท เอ็น พี เอ็ม คอมมูนิเคชั่น แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี แอนด์ เอ็น เทเลคอม
1.บริษัท พี เอ็น อาร์ แมททีเรียล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ราคา 340,632.08 บาท
2.บริษัท เอ็น พี เอ็ม คอมมูนิเคชั่น แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคา 347,413.76 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี แอนด์ เอ็น เทเลคอม ราคา 354,287.54 บาท
บริษัท พี เอ็น อาร์ แมททีเรียล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ราคา 340,632.08 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
71เม.ย.67350/3170117910/2567ซื้อ UCM6302A 3 รายการซื้อ UCM6302A 3 รายการ108,166.36
(108,166.36)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท เอ็มวี คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด
1.บริษัท เอ็มวี คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ราคา 108,166.36 บาท
บริษัท เอ็มวี คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ราคา 108,166.36 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
72เม.ย.67350/3170117122/2567ซื้อ WIRELESS ROUTER EX3220-T0 ซื้อ WIRELESS ROUTER EX3220-T0 127,330.00
(127,330.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด
1.บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด ราคา 127,330.00 บาท
บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด ราคา 127,330.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
73เม.ย.67310/3170117875/2567ซื้อเครื่องมือช่าง 2 รายการ จำนวนรวม 6 ST ซื้อเครื่องมือช่าง 2 รายการ จำนวนรวม 6 ST 429,284.00
(429,284.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด
1.บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด ราคา 429,284.00 บาท
บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด ราคา 429,284.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
74เม.ย.67350/3170116287/2567จ้างเหมาติดตั้ง FTTX 2 U พ.ย.66 กล. จ้างเหมาติดตั้ง FTTX 2 U พ.ย.66 กล. 154,080.00
(154,080.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท เคทีแอล เทเลคอม จำกัด
1.บริษัท เคทีแอล เทเลคอม จำกัด ราคา 154,080.00 บาท
บริษัท เคทีแอล เทเลคอม จำกัด ราคา 154,080.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
75เม.ย.67457/3180011300/2567จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด 3 รายการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด 3 รายการ163,873.71
(163,873.71)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จำกัด
1.บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จำกัด ราคา 163,873.71 บาท
บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จำกัด ราคา 163,873.71 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
76เม.ย.67350/3170084009/2563ซื้อ Drop Wire Clamp TOT-TYPE และ Hook Bolts จำนวน 15,000 ตัวซื้อ Drop Wire Clamp TOT-TYPE และ Hook Bolts จำนวน 15,000 ตัว119,305.00
(119,305.00)
วิธีตกลงราคา(ม7)1.บริษัท เอ็นดับบลิวก้าวไกล อุตสาหกรรม จำกัด
1.บริษัท เอ็นดับบลิวก้าวไกล อุตสาหกรรม จำกัด ราคา 119,305.00 บาท
บริษัท เอ็นดับบลิวก้าวไกล อุตสาหกรรม จำกัด ราคา 119,305.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
77เม.ย.67350/3170110693/2565จ้างเหมารื้อถอนสายเคเบิลทองแดงที่ไม่ได้ใช้งาน ชส.ขุขันธ์จ้างเหมารื้อถอนสายเคเบิลทองแดงที่ไม่ได้ใช้งาน ชส.ขุขันธ์374,734.12
(374,734.12)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท ทีเอ็นพี เทเลคอม 2021 จำกัด
1.บริษัท ทีเอ็นพี เทเลคอม 2021 จำกัด ราคา 374,734.12 บาท
บริษัท ทีเอ็นพี เทเลคอม 2021 จำกัด ราคา 374,734.12 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
78เม.ย.67350/3150000764/2567เช่าสิทธิในการใช้สินทรัพย์ - ที่ดิน 2 รายการเช่าสิทธิในการใช้สินทรัพย์ - ที่ดิน 2 รายการ320,158.98
(320,158.98)
วิธีตกลงราคา641.กรมธนารักษ์
1.กรมธนารักษ์ ราคา 320,158.98 บาท
กรมธนารักษ์ ราคา 320,158.98 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
79เม.ย.67350/3150000766/2567เช่าสิทธิในการใช้สินทรัพย์ - ที่ดิน 2 รายการเช่าสิทธิในการใช้สินทรัพย์ - ที่ดิน 2 รายการ243,614.39
(243,614.39)
วิธีตกลงราคา641.กรมธนารักษ์
1.กรมธนารักษ์ ราคา 243,614.39 บาท
กรมธนารักษ์ ราคา 243,614.39 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
80เม.ย.67350/3150000768/2567เช่าสิทธิในการใช้สินทรัพย์ - ที่ดิน 2 รายการเช่าสิทธิในการใช้สินทรัพย์ - ที่ดิน 2 รายการ108,172.72
(108,172.72)
วิธีตกลงราคา641.กรมธนารักษ์
1.กรมธนารักษ์ ราคา 108,172.72 บาท
กรมธนารักษ์ ราคา 108,172.72 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
81เม.ย.67350/3150000769/2567เช่าสิทธิในการใช้สินทรัพย์ - ที่ดิน 2 รายการเช่าสิทธิในการใช้สินทรัพย์ - ที่ดิน 2 รายการ106,681.14
(106,681.14)
วิธีตกลงราคา641.กรมธนารักษ์
1.กรมธนารักษ์ ราคา 106,681.14 บาท
กรมธนารักษ์ ราคา 106,681.14 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
82เม.ย.67350/3150000770/2567เช่าสิทธิในการใช้สินทรัพย์ - ที่ดิน 2 รายการเช่าสิทธิในการใช้สินทรัพย์ - ที่ดิน 2 รายการ197,472.78
(197,472.78)
วิธีตกลงราคา641.กรมธนารักษ์
1.กรมธนารักษ์ ราคา 197,472.78 บาท
กรมธนารักษ์ ราคา 197,472.78 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
83เม.ย.67350/3150000774/2567เช่าสิทธิในการใช้สินทรัพย์ - ที่ดิน 2 รายการเช่าสิทธิในการใช้สินทรัพย์ - ที่ดิน 2 รายการ136,947.16
(136,947.16)
วิธีตกลงราคา641.กรมธนารักษ์
1.กรมธนารักษ์ ราคา 136,947.16 บาท
กรมธนารักษ์ ราคา 136,947.16 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
84เม.ย.67712/3150000780/2567เช่าสิทธิในการใช้สินทรัพย์ - ที่ดิน 2 รายการเช่าสิทธิในการใช้สินทรัพย์ - ที่ดิน 2 รายการ608,436.24
(608,436.24)
วิธีตกลงราคา641.กรมธนารักษ์
1.กรมธนารักษ์ ราคา 608,436.24 บาท
กรมธนารักษ์ ราคา 608,436.24 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
85เม.ย.67350/3170116040/2567ซื้อ ONU HG8120L ซื้อ ONU HG8120L 133,750.00
(133,750.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท เอ ดับเบิ้ลยู ดี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายส์ จำกัด
1.บริษัท เอ ดับเบิ้ลยู ดี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายส์ จำกัด ราคา 133,750.00 บาท
บริษัท เอ ดับเบิ้ลยู ดี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายส์ จำกัด ราคา 133,750.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
86เม.ย.67355/3170118339/2567จ้างเหมาปป.สายOFCต.เมืองพาน จ้างเหมาปป.สายOFCต.เมืองพาน 261,518.70
(261,518.70)
วิธีตกลงราคา641.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มพี.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทเลคอม เซอร์วิสเซส
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มพี.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทเลคอม เซอร์วิสเซส ราคา 261,518.70 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มพี.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทเลคอม เซอร์วิสเซส ราคา 261,518.70 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
87เม.ย.67355/3170118338/2567จ้างตัดกิ่งไม้และวัชพืชใต้แนวสาย จ้างตัดกิ่งไม้และวัชพืชใต้แนวสาย 245,691.74
(245,691.74)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท ยิโก๊ะ โปรโตคอล จำกัด
1.บริษัท ยิโก๊ะ โปรโตคอล จำกัด ราคา 245,691.74 บาท
บริษัท ยิโก๊ะ โปรโตคอล จำกัด ราคา 245,691.74 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
88เม.ย.67351/3170117179/2566จ้างหมารื้อถอนสายเคเบิลทองแดง จ้างหมารื้อถอนสายเคเบิลทองแดง 129,047.46
(138,939.50)
วิธีตกลงราคา641.ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุทธิยา รุ่งเรืองกิจ
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุทธิยา รุ่งเรืองกิจ ราคา 129,047.46 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุทธิยา รุ่งเรืองกิจ ราคา 129,047.46 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
89เม.ย.67354/3150000813/2567เช่าสิทธิในการใช้สินทรัพย์ - ที่ดิน 2 รายการเช่าสิทธิในการใช้สินทรัพย์ - ที่ดิน 2 รายการ136,104.00
(0.00)
วิธีตกลงราคา641.นางอุไรวรรณ์ สิงห์พรหม
1.นางอุไรวรรณ์ สิงห์พรหม ราคา 136,104.00 บาท
นางอุไรวรรณ์ สิงห์พรหม ราคา 136,104.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
90เม.ย.67351/3170116172/2566จ้างเหมารื้อถอนสายเคเบิลทองแดง จ้างเหมารื้อถอนสายเคเบิลทองแดง 114,800.41
(114,826.73)
วิธีตกลงราคา641.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุลักษณ์ อำนาจ
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุลักษณ์ อำนาจ ราคา 114,800.41 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุลักษณ์ อำนาจ ราคา 114,800.41 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
91เม.ย.67381/3170117995/2567จ้างติดตั้ง FTTx มค.67 NT สุราษฎร์ 4 รายการจ้างติดตั้ง FTTx มค.67 NT สุราษฎร์ 4 รายการ251,450.00
(251,450.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท สายทอง คอเปอเรชั่น จำกัด
1.บริษัท สายทอง คอเปอเรชั่น จำกัด ราคา 251,450.00 บาท
บริษัท สายทอง คอเปอเรชั่น จำกัด ราคา 251,450.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
92เม.ย.67312/3170117974/2567ซื้อ HIGH PRECISION OPTICAL FIBER CLEAVER 6 รายการซื้อ HIGH PRECISION OPTICAL FIBER CLEAVER 6 รายการ121,552.00
(121,552.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด
1.[] บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด ราคา 121,552.00 บาท
บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด ราคา 121,552.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
93เม.ย.67A01/3160030529/2567จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์คู่สายเช่า /วงจรเช่าจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์คู่สายเช่า /วงจรเช่า3,670,100.00
(3,670,100.00)
วิธีเชิญชวนเฉพาะ641.บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด
2.บริษัท เน็กเซนเทล จำกัด
3.บริษัท เทเลเทค โซลูชั่น จำกัด
1.บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด ราคา 3,670,100.00 บาท
2.บริษัท เน็กเซนเทล จำกัด ราคา 4,852,450.00 บาท
3.บริษัท เทเลเทค โซลูชั่น จำกัด ราคา 5,970,600.00 บาท
บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด ราคา 3,667,960.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
94เม.ย.67354/3170118318/2567จ้างเหมาแขวนสาย OFC จ้างเหมาแขวนสาย OFC 143,506.26
(157,468.48)
วิธีตกลงราคา641.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยา ไฟเบอร์ กรุ๊ป
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยา ไฟเบอร์ กรุ๊ป ราคา 143,506.26 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยา ไฟเบอร์ กรุ๊ป ราคา 143,506.26 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
95เม.ย.67A01/3160030532/2567จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ ที่อาคารโทรคมนาคม บางรัก ระยะเวลา 1 ปีจ้างตรวจสอบบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ ที่อาคารโทรคมนาคม บางรัก ระยะเวลา 1 ปี577,500.00
(577,500.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จำกัด
1.บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จำกัด ราคา 577,499.93 บาท
บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จำกัด ราคา 577,499.93 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
96เม.ย.67330/3170118344/2567จ้างเหมาติดตั้ง FTTX เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้าที่มาขอใช้บริการในพื้นที่ ศูนย์บริการเอ็นที ชัยบาดาล ประจำไตรมาส 2/2567 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 จำนวน 125 วงจร วงจรละ 800.00 บาท เป็นจำนวนเงิน 100,000.00 บจ้างเหมาติดตั้ง FTTX เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้าที่มาขอใช้บริการในพื้นที่ ศูนย์บริการเอ็นที ชัยบาดาล ประจำไตรมาส 2/2567 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 จำนวน 125 วงจร วงจรละ 800.00 บาท เป็นจำนวนเงิน 100,000.00 บ109,782.00
(109,782.00)
วิธีตกลงราคา641.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพี เน็ตเวิร์ค
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพี เน็ตเวิร์ค ราคา 109,782.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพี เน็ตเวิร์ค ราคา 109,782.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
97เม.ย.67320/3170118044/2567จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ4เครื่อง จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ4เครื่อง 239,400.00
(239,400.00)
วิธีตกลงราคา641.ร้านนิคม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส
1.ร้านนิคม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส ราคา 239,400.00 บาท
ร้านนิคม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส ราคา 239,400.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
98เม.ย.67325/3170118218/2567ซื้อ HIGH PRECISION OPTICAL FIBER CLEAVER 14 รายการซื้อ HIGH PRECISION OPTICAL FIBER CLEAVER 15 รายการ378,780.00
(378,780.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท แอ็ดวานเทกเทคโนโลยี่ จำกัด
1.บริษัท แอ็ดวานเทกเทคโนโลยี่ จำกัด ราคา 378,780.00 บาท
บริษัท แอ็ดวานเทกเทคโนโลยี่ จำกัด ราคา 378,780.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
99เม.ย.67B01/3160030521/2567จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายเพื่อขยาย Capacity จำนวน 6 ชุมสายจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายเพื่อขยาย Capacity จำนวน 6 ชุมสาย12,811,966.00
(12,808,114.00)
วิธีเชิญชวนเฉพาะ641.บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จำกัด
2.บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
3.บริษัท โททัล โซลูชั่น ซัพพลาย จำกัด
1.บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จำกัด ราคา 12,803,834.00 บาท
2.บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ราคา 12,902,274.00 บาท
3.บริษัท โททัล โซลูชั่น ซัพพลาย จำกัด ราคา 12,947,214.00 บาท
บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จำกัด ราคา 12,798,484.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
100เม.ย.67311/3170118095/2567จ้างเหมาติดตั้งใหม่บริการ FTTx และตัดถ่ายทองแดงเป็น IP Phone พื้นที่คลองจั่น 200 พอร์ตจ้างเหมาติดตั้งใหม่บริการ FTTx และตัดถ่ายทองแดงเป็น IP Phone พื้นที่คลองจั่น 200 พอร์ต256,800.00
(256,800.00)
วิธีตกลงราคา641.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ พี ลิ้งค์ เซอร์วิส
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ พี ลิ้งค์ เซอร์วิส ราคา 256,800.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ พี ลิ้งค์ เซอร์วิส ราคา 256,800.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
1 2